Gå til sidens hovedinnhold

Blåseensemblets behov blir behørig lyttet til. Resten av oss er det visst ikke så nøye med

Nok en gang opplever byens kulturorganisasjoner å bli satt på sidelinja når det skal tas avgjørelser som får direkte konsekvenser for deres liv og virke i årevis framover, skriver Johnny Nilsen, leder av Halden Kulturråd.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

La oss like godt gå rett på sak. Internt i administrasjonen i Halden kommune jobber det en arbeidsgruppe bestående av kommunale ledere med å få på plass et kulturhus på vegne av byens kulturliv uten at det har blitt foretatt én eneste utredning med tanke på hvilket behov byens kulturorganisasjoner har. Uten å spørre ett eneste spørsmål til én enkelt kulturutøver om hva de ønsker seg eller hvilke behov de har for å lykkes i framtida. Ja, det vil si med ett eneste unntak, selvfølgelig. Blåseensemblets behov blir behørig lyttet til. Resten av oss er det visst ikke så nøye med.

Nok en gang opplever byens kulturorganisasjoner å bli satt på sidelinja når det skal tas avgjørelser som får direkte konsekvenser for deres liv og virke i årevis framover. Vi opplevde det samme forrige gang det ble bygget konsert- og øvingslokaler til Blåseensemblet, og vi opplever det igjen. I den såkalte kulturbyen Halden hånes det frivillige kulturlivet ved å bli umyndiggjort, kneblet og holdt utenfor prosesser som vil få særdeles stor innvirkning på byens kulturvirksomheter i lang tid.

For å overføre til idretten, så blir det som om administrasjonen i Halden kommune skulle bestemme at det skulle bygges en viss type idrettshall på et bestemt sted uten at det var utredet hvilket behov idretten hadde eller hvem som skulle benytte seg av hallen, om beliggenheten av den planlagte hallen var fornuftig eller at idrettsrådet eller noen av klubbene med unntak av én hadde blitt hørt i saken. Tanken er selvfølgelig latterlig. Men tydeligvis ikke så lenge det gjelder kultur.

Man har videre foretatt én mulighetsstudie av ett enkelt område for å utrede om dette området egner seg for et kulturhus. Den mulighetsstudien kunne Halden kommune spart seg. De kunne bare spurt meg så skulle jeg kommet med samme konklusjon for en 50-lapp. Ja, området egner seg til et kulturhus. Problemet er bare det at denne konklusjonen er null verdt om man ikke samtidig utreder og sammenligner den med andre utredninger og studier fra andre områder og andre muligheter vi har her i byen. Istedenfor for å prøve å finne ut av hva kulturen trenger og hvor det er mest hensiktsmessig å plassere et kulturhus til alles beste, er mulighetsstudien kun blitt en legitimering av en allerede ønsket prosess. For å si det i klartekst. Kommuneadministrasjonen har allerede bestemt seg for hvor kulturhuset skal ligge og hvem som skal prioriteres i bygget. Videre har administrasjonen bestilt én mulighetsstudie for å legitimere og bekrefte at den prosessen de holder på med er inkluderende og god.

Hvordan burde prosessen sett ut?

For det første burde Halden kommune gjennomført flere mulighetsstudier og utredninger. Blant annet av Kulturkvartalet. Er Kulturkvartalet og bygningene i området best egnet for kultur? Hvordan ville et kulturhus/kultursenter i Kulturkvartalet gitt et løft og økt attraktiviteten til området nord? I Kulturkvartalet ligger det en enorm bygningsmasse som byens kulturorganisasjoner kunne tatt i bruk fra så tidlig som neste år. Og om utredningene skulle vise at Kulturkvartalet og bygningene i området ikke er egnet for kultur eller at det er mer hensiktsmessig å bygge et kulturhus på Jernbanetomta, ja da har man i hvert fall sett på flere alternativer og kan dermed være mer trygg på at den investeringen i flere 100-millioner kroner klassen en gjør er rett.

For det andre må det medvirkning til. Kulturorganisasjoner må få muligheten til å ha en mening om forhold som omhandler dem selv. Det må innhentes informasjon, spørres, rådføres og planlegges i fellesskap. Kulturorganisasjonene må ha representanter i arbeidsgruppa, de må tas med på råd.

For det tredje må planverket være på plass. Det at man kjører en prosess samtidig som at man er i ferd med å lage planverket prosessen skal inkluderes i, må vel mildt sagt kunne betegnes som uheldig. Halden kommune skal nemlig utvikle en kommunedelplan for kultur. Det vil si den skulle vært ferdig for snart et år siden, men den er fortsatt ikke påbegynt. At man nå velger å kjøre en type prosess som får innvirkning for kultur i overskuelig framtid uten at den har forankring i en langsiktig plan er vel det vi dessverre kan si er litt typisk Halden. Her begynnes det rett og slett i feil ende.

Visjonene må være på plass først. Hvordan vil vi egentlig ha det? Ut av visjonene vokser planene. Ut av planene springer de prioriterte satsingsområdene. Ut av de prioriterte satsingsområdene vokser den kulturelle infrastrukturen og kulturbyggene fram. Deretter vil vi begynne å kunne høste frukten av kultursatsingen vår. En langsiktig kontrollert prosess med tydelige retning. Eller, sånn burde det i hvert fall være. Men her har prosessen begynt med å bestemme hva som skal bygges hvor og for hvem. Deretter håper administrasjonen å tilpasse dette til prioriterte satsingsområder, planer og visjoner. Resultatet kan fort bli et bygg til flere hundre millioner kroner som ingen har nytte av.

Kort oppsummert. Verken undertegnede eller noen andre av styremedlemmene i Halden Kulturråd har tatt noen endelig stilling til hvor vi mener et kulturhus er best plassert. Det kan godt være det er mest hensiktsmessig plassert på Jernbanetomta. Men vi mener andre alternativer må utredes før man bruker flere hundre millioner kroner på et bygg. Vi er også av den klare oppfatningen av at dersom det skal bygges et kulturhus for byens kulturutøvere så må kulturutøverne få mulighet til å være med å utforme bygget og å bestemme hvor det skal være. Til sist mener vi at byggingen av et framtidig kulturhus/kultursenter må være forankret i byens langsiktige planverk.

Kommentarer til denne saken