Lakse-katastrofe for Tista

Rolf Ganerød (til venstre) og Bjarne Granli er nedstemt over genprøvene som viser at laksen i Tista har opp til 70 prosent innslag av oppdrettslaks. FOTO: ØIVIND KVITNES

Rolf Ganerød (til venstre) og Bjarne Granli er nedstemt over genprøvene som viser at laksen i Tista har opp til 70 prosent innslag av oppdrettslaks. FOTO: ØIVIND KVITNES

Artikkelen er over 4 år gammel

I 23 år har AJFF jobbet for å gjøre Tista til lakseelv igjen. Så kom skrekkbeskjeden: bestanden har opp til 70 prosent innslag av gener fra oppdrettslaks.

DEL

– Fra og med i år er vi pliktige til å sende inn skjellprøver til Veterinærinstituttet. Etter høstens stamfiske i Tista med sikte på ny produksjon av rogn og yngel, sendte vi inn prøvene. Svarene vi fikk derfra var positive, men de hadde også sendt prøvene videre til Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Der ble det tatt gentester, og  av 13 prøver viste ni høye innslag av oppdrettsgener, sier Bjarne Granli og Rolf Ganerød i AJFF.

Slag i ansiktet

- Det var et slag i ansiktet, og vi måtte blant annet dumpe over 40.000 rognkorn som var strøket fra denne laksen. Heldigvis har vi også rogn fra villaks, sier de.

Likevel frykter de at de kan ha strøket rogn og produsert yngel som faktisk stammer fra oppdrettslaks i flere år.

 – Noen av prøvene viser at laksen vi har tatt i år er både andre og tredje generasjon med oppdrettsgenser. Vi kan rett og slett ha produsert rogn fra hybrider, uten å være klar over det, sier de.

Mysterium

Det er i seg selv et mysterium ettersom det ikke finnes oppdrettsanlegg i nærheten.

– Det nærmeste vi kommer et svar er at det dreier seg om rømt oppdrettslaks som har fulgt med villaks fra havet og videre til elva, sier de.

– Hvert år kommer det 450.000-500.000 villaks inn til kysten, mens det rømmer minst det tidobbelte fra oppdrettsanlegg, sier de.

Frykter for Berby

Frykten er at også Berbyelva skal være rammet.

 – Fordelen der er at vi ikke får lov til å sette ut fisk i elva. Vi ba om tillatelse til prøvefiske i Berby da vi fikk resultatene fra Tista, men fikk avslag fra fiskeforvalteren i Østfold. Det er fordi elva er søkt inn i et nasjonalt overvåkingsprogram for lakseelver. Men vi har i mange år tatt skjellprøver av all laks som er fanget i Berby, og en rapport fra 2011 fra Veterinærinstituttet viste et innslag av oppdrettsgener på rundt 10 prosent. Skulle tallene bli som i Tista, vil det være en katastrofe for villaksen.

Lukkede anlegg

De har nå søkt om tilskudd til å bygge et fellesystem, slik at de kan få skilt ut oppdrettslaksen.

– Vi gir oss ikke, men skal villaksen bestå er eneste løsning å drive oppdrett i lukkede systemer. Ikke bare i Norge, men i hele verden. Oppdrett påvirker annet liv i havet på flere måter. Fra å bruke organisk fõr, får oppdrettslaksen i dag 70 prosent vegetabilsk næring. Dermed blir det rett og slett ikke nok mat i havet. Det påvirker også bestander av sjøfugl og krabber, sier de.

Artikkeltags