For en tid tilbake sparket HA i gang en debatt om hvordan vi kan utnytte det flotte torget i Halden. Det kom innspill og skisser, men etter en tid stilnet diskusjonene. Noen konklusjon ble det ikke. Meningene var delte. Noen mente at Torget burde være bilfritt og hadde ideer på hva Torget burde fylles med når bilene var vekk. De handlende i området fikk lettere panikk med tanke på at kundene ikke kunne parkere i nærheten av butikken de ønsket å handle i. De ville kunne tape stor omsetning hvis det skjedde. Det har de sikkert rett i. Det er jo et faktum at både det norske folk inkludert haldensere er glade turgåere som ute i naturen legger bak seg utallige kilometer, men skal vi i butikken «må» vi helst parkere bilen utenfor inngangsdøra.

LES FLERE HA-SAKER OM TORGET HER!

Jeg mener å ha løsningen. Bygg om det gamle bygget der Kreditkassen holdt til og la det bli Torgets Parkeringshus. Dermed blir alle lere tilfredsstilt. De som ønsker et levende torg uten biler får det. Butikkene mister ingen kunder, mest sannsynlig får de heller flere. Kundene parkerer tett ved, samtidig som de kan hygge seg med aktiviteter for både barn og foreldre på torgplassen. Eieren av bygget får etter mange år med tomme lokaler og uten leieinntekter, daglig inn tusenvis av kroner i parkeringsavgifter.

Jeg har laget en idéskisse. Den viser forslag på aktiviteter som kan fylle Torget. Men her trengs flere hoder å komme med innspill. Jeg ser for meg en fast scene. Andre vet bedre hvordan den bør utformes. Det lages en lekeplass foran fiskebasarene naturligvis med flere apparater enn hva jeg har tegnet. Kan hende er det liv laga for en torgbod med salg av frukt og grønnsaker. Det kan lages aktivitet for voksne for eksempel som tegningen viser et bocciaspill m.m. Kokkekollektivet har sin uteservering, i motsatt ende kan Bryggerhuset ev. Lunsjbaren tilby noe lignende. By-gartneren sørger for trivelige beplantede områder. Torget vil selvfølgelig være en naturlig plass for kulturarrangementer av forskjellige slag.

Parkeringshuset har jeg tegnet åpent for at vi lett kan assosiere oss med at det vises parkerte biler. Mest naturlig er det nok at det bygges inn og er i harmoni med omgivelsene. Her må arkitekter inn i bildet. Jeg har ingen byggetekniske kunnskaper så her må eksperter inn å gjøre nødvendige grep. Innkjøring til parkeringshuset er fra Peder Colbjørnsensgate mens utkjøring blir i Rådhusgata forbi Hamiltongården. Bygget gir mulighet for 4 etasjer med parkering når taket gjøres flatt. Hvis det er kjeller i bygget, kan kanskje også denne utnyttes.

Med andre ord alle hjerter gleder seg: Tilhengerne av bilfritt torg, butikkeierne som ønsker bilistene velkommen, barn og voksne som kan glede seg over et levende torg nært til butikker og restauranter, og ikke minst kan gårdeieren innhente omsetning for en eiendom som har stått ubrukt i mange år.