Usikkert når det kommer rundkjøringer her

LITE HAR SKJEDD: Helt siden 2012 har saken om rundkjøring mellom Haakon VII´s vei og Marcus Thranes gate vært tema.

LITE HAR SKJEDD: Helt siden 2012 har saken om rundkjøring mellom Haakon VII´s vei og Marcus Thranes gate vært tema.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Det er ingen som kan si når det kommer rundkjøring ved Marcus Thranes gate og Haakon VII´s vei.

DEL

I mars vedtok politikerne i hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø at det må arbeides aktivt for å få prosjektet med rundkjøringene i Haakon VII´vei i gang igjen snarest.

– Vi har registrert vedtaket, men vi har ikke hatt noen kontakt med Halden kommune etter det, sier rådgiver Lars Husvik i samferdselsseksjonen i Østfold fylkeskommune.

Straksvedtak

I september 2014 vedtok fylkespolitikerne i samferdsel, miljø og klimakomiteen dette:

«Statens vegvesen bes gjøre nødvendige trafikksikkerhetstiltak som gir en forsvarlig trafikkavvikling. Halden kommunes ønske om rundkjøring rulleres inn i framtidig langtidsprogram i RTP (Regional transportplan)».

Vedtaket ble meddelt Halden kommune 6. november 2014, og det ble tatt opp som politisk sak i hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 3. mars i år. Hovedutvalget sluttet seg til rådmannens innstilling:

«Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø ber om at prosjektet med rundkjøring i Haakon VII’s vei legges inn i fylkeskommunens veibudsjett for gjennomføring i 2016. En slik nedprioritering av et høyt prioritert samferdselsprosjekt for Halden kommune, med innrullering i langtidsprogrammet kan vanskelig aksepteres. Det må arbeides aktivt for å få prosjektet med rundkjøringene i Haakon VII´vei i gang igjen snarest».

Kun registrert

Etter dette har det skjedd lite.

– Vi har registrert at kommunen er uenig med vedtak fra samferdsel, miljø og klimakomiteen. Behov og ønsker er registrert i langtidsprogrammet, men rundkjøring er ikke planlagt i 2015 eller satt av i investeringsprogrammet for 2016, sier rådgiver Lars Husvik.

Han opplyser at prosjektet vil bli vurdert i forhold til prioriteringer som fylkeskommunen får anbefalt fra veivesenet.

– Dette må vi ta tak i

Nyvalgt leder Terje Lie (H) for hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø (havn) i Halden kommune sier han vil ta opp rundkjøringssaken ved første anledning.

– Dette er et område vi straks må få gjort noe med. Trafikksituasjonen er ikke bra. Vi må jobbe på flere hold overfor fylke og veivesenet, sier Terje Lie.

Dette er saken

Etter at Statens vegvesen gjennomførte en trafikkanalyse og med bakgrunn trafikksikkerhet og framkommelighet for kollektivtrafikken foreslo de i februar 2012 å etablere lyskryss i tre av kryssene i Haakon VII´s vei, med aktiv bussprioritering.

Halden kommune var imidlertid ikke enige i den løsningen og ba om at saken ble utsatt for å vurdere rundkjøringer på nytt og å inkludere krysset på «Snippen» i trafikkanalysen, da dette var utelatt i den første.

Ut fra nye vurderinger ble det i Østfold fylkeskomite for «Samferdsel, miljø og klima» fattet følgende vedtak 24. mars 2013:

• «For å bedre trafikksikkerhet og sikre god framkommelighet for kollektivtrafikken anbefales etablering av signalregulering, med aktiv kollektivprioritering, i 4 kryss i Haakon VII´s vei. SMK stiller seg positive til bygging av rundkjøringer som alternativ til lysregulering. Det forutsettes at Halden kommune dekker merkostnadene med dette. Frist for dette, juli 2013.

• Andre mindre oppstramminger og justeringer av kryss vurderes i samarbeid med Halden kommune.

• Etablering av humper og nedsatt hastighet til 40 km/time bør vurderes som et trafikksikkerhetstiltak.

Før dette ble vedtatt, ble følgende forslag nedstemt med 6 mot 5 stemmer: «For å bedre trafikksikkerhet og sikre god framkommelighet for kollektivtrafikken anbefales å bygge rundkjøringer i tråd med vedlegg i form av skisser fra Halden kommune».

Saken ble tatt opp igjen i formannskapet 5. desember 2013 med følgende enstemmige vedtak:

• For å bedre trafikksikkerheten og opprettholde trafikkavviklingen langs Haakon VII´s vei bygges det en rundkjøring i krysset Haakon VII´s vei og Marcus Thranes gate.

• Trafikken i Hannibal Sehesteds gate føres rett inn i Haakon VII´s vei med forbud mot venstresving.

• Det bygges foreløpig ikke rundkjøringer i krysset Haakon VII´s vei og Vognmakergata ei heller i krysset Haakon VII´s vei og Hannibal Sehesteds gate.

Dette vedtaket ble formidlet tilbake til fylkeskommunen med anmodning om at saken ble tatt opp igjen i Samferdsel, miljø og klimakomiteen. Noe den ble i september i fjor og som saken i hovedutvalget i Halden kommune (se hovedsak til venstre).

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken