Hendelsen har skjedd i et boligfelt ved Valhall.

Etter det HA kjenner til er det 30 km/t på den aktuelle veien.

Alle nødetater er på stedet.

Halden Arbeiderblad prøver og få tak i operasjonsentralen til politiet, men når foreløpig ikke frem, så skadeomfang og hendelsesforløpet er ukjent.