Størrelsen på bilskiltene kan by på problemer for noen bileiere.

Mange amerikanske biler er for eksempel designet slik at det er satt av plass til mindre skilter enn dem vi bruker i Norge. Når disse bilene skal registreres med norske skilt, kan det by på utfordringer.

Det har utløst mye kreativitet opp gjennom årene. Ikke sjelden har kjennemerkene blitt bøyd, kuttet eller tilpasset med braketter eller lignende. Men nå er dette straks historie.

Visse vilkår

– Norske bilentusiaster, særlig de som kjører amerikansk, har bedt om å få ta i bruk små skilt som passer de originale skiltrammene. Nå har vi løst problemet. Det er gjort en regelverksendring slik at vi nå gjør det litt enklere for de mange som er opptatt av bilkultur og flotte kjøretøy, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Når man monterer standard norske skilter på biler som dette, kan det hindre normal drivstoffylling, kjøling av motoren, og kan gjøre det vanskelig å åpne bagasjeluka.

– Små kjennemerker kan nå brukes der bilens design tilsier at det er eneste praktiske løsning, uttaler Solvik-Olsen.

– Staten skal være samarbeidspartner

Det er visse vilkår som må oppfylles før små skilt kan brukes. Biler som er designet for vanlig europeisk skiltstørrelse, skal fortsatt bruke vanlige skilt.

Størrelsen på små kjennemerker blir enten smalt eller høyt med følgende mål:

Lite smalt kjennemerke skal være 30,3 cm bredt og 8,5 cm høyt. Lite høyt kjennemerke skal være 22 cm bredt og 15,2 cm høyt.

– Vegdirektoratet har nettopp sendt nye forslag til forenklinger for godkjenning av bruktimporterte biler på høring. Vi ønsker å gjøre det enklere for bilentusiastene å utøve sin hobby. Staten skal oppleves som en samarbeidspartner, ikke en motstander, sier ministeren.

Personlige skilt

Apropos bilskilt: I høst sendte Vegdirektoratet et forslag om muligheten til å få personlige bilskilt i Norge på høring.

De foreslår en ordning der de som ønsker, kan bestille personlige bilskilt til bilen sin. Det vil koste 9.000 kroner å få sitt eget bilskilt der man innenfor visse grenser kan bestemme bokstav- og nummerkombinasjon selv.

De personlige bilskiltene vil ha samme størrelse som ordinære bilskilt. Det vil være en begrensning på sju tegn, inklusive eventuelle mellomrom.

Regelverket endres med virkning fra 1. januar 2017.