Gå til sidens hovedinnhold

Bibliotek uten innhold?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2020 er det foreslått å fjerne hele mediebudsjettet ved Halden bibliotek. I mediebudsjettet ligger det ikke bare innkjøp av bøker. Det dekker også faste avtaler om e-bøker, PressReader, lydbokabonnement, tidsskrift- og avisabonnementer samt Sommerles og alle våre arrangementer. Det er umulig å drifte et bibliotek uten innkjøp av medier. Hva skal vi tilby de over 100 000 besøkende vi har hvert år?

Bibliotek er en lovpålagt tjeneste. Biblioteket er det eneste kommunale tilbudet som favner hele befolkningen. Tilbudet er gratis og benyttes av barn, ungdom og voksne. Uavhengig av språk, kulturbakgrunn og sosioøkonomisk status skal alle ha samme tilbud.

Les også

Bidrar Halden kommune til sosial dumping?

I Lov om folkebibliotek står det: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.»

Bibliotekarforbundet mener at vi ikke kan oppfylle loven uten et mediebudsjett. Bøker og kunnskap er ferskvare. Et eksempel: Hva skal vi si til 3. klassingen som vil låne den nyeste boka i favorittserien sin? Kom tilbake i 2021? Dette skaper ikke økt leseglede eller økt leseferdighet. Halden kommune må satse på bibliotek: Folkehelseprofilen 2019 for Halden viser at 30% av 5. klassingene ligger på laveste mestringsnivå i lesing og at 13% mellom 0-17 år vokser opp i lavinntektsfamilier.

Les også

Må redusere kostnader på 40 millioner: - Det blir et svært utfordrende år for barnehager og skoler

I ny bibliotekstrategi 2020-2023, Rom for dannelse og demokrati, slår regjeringen fast at bibliotekene er en del av den bærende infrastrukturen i samfunnet vårt. Bibliotekene skal fungere som kunnskapsarenaer som gir brukerne tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning. Lik tilgang til kultur- og kunnskapsarenaer for alle motvirker ulikheter i befolkningen.

Bibliotekarforbundet vil gjøre oppmerksom på at mediebudsjettet ved Halden bibliotek de siste årene ikke har vært på kr. 490 000,- slik det står i budsjettforslaget. I 2018 var det på kr. 368 709,-. Fordelt på alle kommunens innbyggere blir dette kr. 11,88 per person, det er halvparten av snittet i resten av Østfold (kr. 23,46). I 2019 har mediebudsjettet vært enda lavere, da vi har hatt innkjøpsstopp store deler av året.

Halden bibliotek har vært drevet på sparebluss helt siden 2003:

Les også

Haldens innbyggere fortjener et bedre bibliotektilbud!

I 2020 burde man i stedet for å kutte til null, økt mediebudsjettet, slik at hyllene i Os allé hadde vært fulle av relevant og aktuell litteratur til åpningen av nytt bibliotek.

Kommentarer til denne saken