Gå til sidens hovedinnhold

Bevilgning til Halden Amcarklubb

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er med stor overraskelse jeg leser i PS 2020/14 til Hovedutvalget for undervisning, oppvekst og kultur, at søknaden til Amcar-klubben ikke skal få noe bevilgning på sin søknad om økonomisk støtte for 2020. Det ble bevilget kr 100.000, – for 2019 til deres allsidige virksomhet i lokalsamfunnet for det året. Som medlem av utvalget så vil jeg i kommende møte fremme forslag om at det bevilges kr 50,000, – og håper at det kan bli flertall for dette forslaget.

Halden amcarklubb driver en allsidig virksomhet i vårt lokalmiljø. Slik jeg ser det så representerer de en del av vår lokale kultur i vid forstand. Den nære historie fra 50–60 tallet og fram til i dag har preget byen av deres virksomhet. Forandringen er stor fra at det i sin tid representerte et ungdomsmiljø som kunne skaffe seg importerte biler etter siste verdenskrig som for ungdommen den gangen var en stor drøm, til nå gjennom sin klubbvirksomhet å synliggjøre sine flotte biler. Det skaper glede for ikke bare klubbens medlemmer, men også for dem som bor i kommunen. I sommerhalvåret så treffes de på Fiskebrygga hver onsdag hvor de stiller ut sine biler, og det kommer også besøk fra både fjernt og nær. Det er noe som mange setter pris på skjer i vår kommune.

Det blir ikke noe Grensetreff i uke 32 slik det har vært tidligere år på grunn av viruset som nå nesten bestemmer all virksomhet noe tid framover. Det skal, slik jeg har oppfattet det, allikevel bli pensjonistkjøring hvis det gis tillatelse for dette. Det blir da hentet ca. hundre eldre på byens institusjoner, kjørt en tur med dem og så spandert kaffe og kaker. Dette tiltaket har eksistert siden 1981. Det er kjøring med torsdagsklubben der de kjører og griller sammen. Dette er et meget populært tiltak for våre passasjerer. Det opplyses videre at klubben som har ca. 250 medlemmer, har aktiviteter for både barn og ungdom med modellbyggerkurs med quiz og salg av middag, kaffe, kaker og loddsalg. Klubbhuset blir leiet ut til ulike arrangementer.

Det er Pensjonistpartiets klare oppfatning slik det framgår av vårt program, som vi gikk til valg på, at det miljøet som Halden amcarklubb representerer vil vi støtte opp om og legge forholdene til rette for i tiden som kommer. Deres plass på Fiskebrygga hver onsdag i sommerhalvåret vil vi at kommunen gjennom avtale blir sikret, slik at de får beholde den plassen de har i dag også i framtida.

PS. Har gjennom et langt liv eiet 23 biler som har gitt meg mye glede.

Kommentarer til denne saken