Årets utgave er den fjerde i rekken. Lanseringen foregikk nylig i den gamle skolestua i Rokke med de fleste av de i alt 19 forfatterne til stede.

Det gamle Berg herred utgjorde en stor og betydelig del av det som i dag er Halden kommune, og bærer på mye interessant historie knyttet til både områder, virksomheter og mennesker. I arbeidet med Bergsokningen bestreber historielaget seg på å favne hele det gamle Berg, noe årets utgave også gjenspeiler.

På bokas omslag finner vi en idyll fra Sponvika, og to av bokas artikler handler om dette lille tettstedet mot Singlefjorden. Begge beskriver gamle tiders kommunikasjon.

Per Kindem skriver om posten i Sponvika. Sponvigen poståpneri ble opprettet ved kongelig resolusjon i 1884, og kom i drift fra juli året etter. Tidligere ble post til Sponvika brakt til kjøpmann Conradi i Fredrikshald, og det var bønder som var på ærend i byen som tok med seg brevene til et brevsamlingssted. Arne Jørgen Billing formidler historien om telefonsentralen i Sponvika som ble åpnet i mars 1889.

Nå var ikke telefonen allemannseie på den tiden og i telefonkatalogen for 1896 er det tre oppføringer i Sponvig, i tillegg til talesentralen.

Flere av artiklene i Bergsokningen er knyttet til forfatternes egne familiers liv og opplevelser. Med utgangspunkt i to begravelser på Mellevold i henholdsvis 1928 (Hjørdis Anette Mellevold) og 1939 (J. O. Mellevold) forteller Solveig Mellevold om datidens skikker og tradisjoner ved dødsfall og gravferd.

Mary Helene Bjørndal skriver om sin mors opphold på Solheim Tuberkulosehjem og om hvordan pasientene ble «behandlet» med hvile og frisk luft i en tid da det ikke fantes noen medisin mot sykdommen.

Mange haldensere har i dag hatt glede av turer til Ulveholtet som nå eies av Halden kommune og er tilrettelagt for turfolket. Husmannsplassen har en historie som er dokumentert helt tilbake til det tidlige 1700-tallet. Trond Fjeld forteller om stedets historie gjennom både krig og fred. Livet på bygdene var hardt arbeid som krevde en sterk rygg.

Tunge løft kunne det også være når det som ble produsert på gårdene skulle fraktes til byen. Tor Sørbrøden skriver om melketransporten i perioden fra 1930 til 1970. De fleste gårdsbrukene var melkeprodusenter, og melka ble fraktet i melkespann som rommet fra 20 til 50 liter.

Drivkraften i arbeidet med de årlige utgavene av Bergsokningen er å ta vare på den historien som knytter seg til bygdene i det gamle Berg. Gjennom årbøkene sørger laget for å dokumentere både dagligliv, spesielle hendelser og skikker som har preget livet på landet.

Dette er temaene i Årboka for 2022: Arne Jørgen Billing: Om telefonsentralen i Sponvika, Per Martin Kindem: Posten i Sponvika, Jon Erling Lindquist: 70 år siden innvielsen av Halden Sykehus, Bjørn Ystrøm: Siste slaget om sykehuset, Mary Kristine Bjørndal: Mors opphold på Solheim Tuberkulosehjem på Veden, Turid Sørbrøden: Nasjonalforeningen B.R.A. Helselag, Inger Jorunn Andreassen: Barnemøter i Berg sogn, Trygve Fosse og Trond Fjeld: Kulturminner i Korsetfjellet, Trond Fjeld: Husmannsplassen Ulveholtet under Bunæs gård, Per Martin Kindem: Hjelmkollen fort, Tor Hernes: Hoppbakken på Venås ville fylt 90 år i år, Freddy Fagerholt: Vigårdsletten, området rundt Berg kirke, Dag Friberg: Bygde- og gårdssager i Berg Herred, Solveig Mellevold: Torvarbeid i Hestehaugmosen, Revekasmosen og Bjørndalsmosen, Tor Andreas Sørbrøden: Transporten av melk til Fredrikshalds meieribolag i perioden 1930 til 1970, Roger Prang: Drosjene var viktige for menneskene i Berg herred, Dag Friberg: Fra Veden til København (på moped), Odd Kjell Nilsen: Historien om Edvard Gunerius Nilsen Fra Vaterlandsgate 10 i Fredrikshald, Yngvar Holt: En kjempe har gått bort – Historien om Reidar Holts liv, Solveig Mellevold: Gravferd på Mellevold i 1928 og 1939, Sarpen: Da Skjebergdalen ville ha vei gjennom Rokke til Fredrikshald, Dag Friberg: Da grantrær fra Torpedalen havnet på utstilling i Lysgårdsbakken (under OL-åpningen).