Et kirkelig mangfold

Brosjyrer: Sponsorer, skribenter og fotograf med kirkebrosjyrene. Fra venstre Bjørnar B. Adolfsen, Anette Fosse Henning, Kjell Hagen, Ragnar Falch, Tom Willy Prangerød, Dagfinn Sterk, Terje Engmo, Sonja Pran, Øyvind Låte, Inger Lise Skauge, Elvin Hansesætre og Arild Stang.– Det er en stor gave til byens kirkeliv som snart kan overleveres til hver kirke, sier de.

Brosjyrer: Sponsorer, skribenter og fotograf med kirkebrosjyrene. Fra venstre Bjørnar B. Adolfsen, Anette Fosse Henning, Kjell Hagen, Ragnar Falch, Tom Willy Prangerød, Dagfinn Sterk, Terje Engmo, Sonja Pran, Øyvind Låte, Inger Lise Skauge, Elvin Hansesætre og Arild Stang.– Det er en stor gave til byens kirkeliv som snart kan overleveres til hver kirke, sier de. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Kirkebrosjyrer i jubileumsgave fra lokale sparebanker.

DEL

Alle kirkebygninger i Halden har fått sin egen brosjyre der kirkene presenteres.

Kirkesamfunnene har gått sammen om å lage ensartede brosjyrer over kirkebygningene i Halden, og med støtte fra Sparebankstiftelsen, Sparebank 1 Halden og Berg Sparebank er brosjyrene ferdig trykket.

– Til sammen er det en stor gave på 78.000 kroner, sier prosjektleder Inger Lise Skauge.

20 kirker

Det er ett år siden hun fikk idéen med kirkebrosjyrer.

– Jeg la den fram for byjubileets kirkekomité etter først å ha gjort noen undersøkelser hos sponsorene, forteller Skauge.

Nå er arbeidet fullført.

– Representanter fra 20 kirker har skrevet, fotografer har fotografert og grafisk designere har satt det hele sammen, mens jeg har dratt i trådene, sørget for ens ortografi og ellers pusjet på, opplyser Inger Lise Skauge.

Variert mangfold

Hun presiserer at det er selve bygningene som presenteres og ikke menighetens liv og virke.

– Det har hele tiden vært en forutsetning at alle brosjyrene skulle ha samme form og utseende, mens innholdet er like variert som antall kirkebygninger. Grunnmalen er i fire fargenyanser, og vi har prøvd å velge bunnfarge som matcher kirkerommene, sier Skauge.

Samarbeid

Inger Lise Skauge representerer Den norske kirke. Fredag viste hun fram brosjyrene sammen med noen av representantene, som var Bjørnar B. Adolfsen (Betel), Ragnar Falch (Metodistkirken), Dagfinn Stærk (Frikirken), Terje Engmo (Baptistkirken), Sonja Pran (Adventkirken), Øyvind Låte og Elvin Hansesætre (Evangeliekirken) samt Arild Stang, som har tatt de fleste kirkebildene.

Sponsorene Tom Willy Prangerød, Kjell Hagen og Anette Fosse Henning var til stede.

– Det har blitt fine brosjyrer, og vi er fornøyde med samarbeidet, sier de.

Fra kirke til kirke

19 av 20 brosjyrer er ferdige. Sion, Ingedal venter med sin brosjyre til utbyggingen der er ferdig.

– I forbindelse med disse brosjyrene vil det også på den bynære pilegrimsvandringen fra kirke til kirke den 20. juni bli delt ut en fellesbrosjyre der alle bedehus, menighetshus og andre kirkelige samlingssteder blir presentert i tillegg til disse 20 som får egne brosjyrer. Det er i alt 40 samlingssteder rundt om i kommunen vår, der Guds ord på en eller annen måte er sentrum for virksomheten, opplyser prosjektleder Inger Lise Skauge.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags