Dette skriver banken i en pressemelding mandag kveld:

– Resultatet 6,4 millioner bedre i 2017 – når det er korrigert for positive engangseffekter i 2016» Økt rentenetto, stekt vekst i andre driftsinntekter og lave tap på utlån preger resultatet.

Det best siden starten

Banksjef Jørn Berg er naturlig nok fornøyd med resultatet – som rett og slett er det beste siden Berg Sparebank ble startet opp for 102 år siden.

– Gode resultater er avgjørende for å sikre at er Berg Sparebank også i framtida skal være en selvstendig lokalbank for kunder og lokalsamfunnet, sier banksjefen.

Nøkkeltall Berg Sparebank

Nøkkeltall 2017. Tallene for 2016 i parentes.

Sum driftsinntekter:        91,4 mill. (84,9 mill.)

Sum kostnader:              45,7 mill. (43,0 mill.)

Tap på utlån:                    -0,1 mill. (1,2 mill.)

Driftsresultat før skatt:    45,8 mill. (45,0 mill.)

Forretningskapital:           4,2 mrd. (3,5 mrd.)

Innskuddsdekning:           86,9 %. (92,6 %.)

Bokført egenkapital:    372,7 mill. (343,3 mill.)

– Har aldri opplevd slik kundevekst

Banksjefen sier at banken vokser tre ganger så raskt som markedsveksten.

Bankens utlån vokste i fjor med 614 millioner kroner, en vekst på hele 19,4 prosent. Til sammenligning er den nasjonale kredittveksten til husholdninger på 6,4. prosent.

Innskuddene i banken vokste med 118 millioner, som er en økning på 5,9 prosent.

– I 2017 opprettet vi 955 nye kundeforhold. Det er 135 flere enn fjoråret, og vi har aldri opplevd tilsvarende kundevekst, sier kommenterer banksjef Jørn Berg.

– Vil være fysisk til stede i Halden

– Når vi i tillegg klarer å opprettholde tidligere års gode kundetilfredshet er vi veldig fornøyd med fjoråret. Slike resultater kommer derimot ikke av seg selv, men er et resultat av betydelig innsats og engasjement fra bankens medarbeidere, sier banksjefen.

Banken sier ikke noe direkte om hvem de tar markedsandeler fra – rent bort sett fra at banken gir et tydelig signal om at den vil fortsette med å være fysisk til stede i Halden.

– Selv om stadig flere banktjenester digitaliseres er det vår vurdering er at kundene ønsker både digitale tjenester, og en fysisk tilstedeværende bank med kompetente bankrådgivere, sier Jørn Berg.

Banken vil fortsette å være en støttespiller for kultur, idrett, lag og foreninger. Berg Sparebank bidro med fem millioner kroner til dette i 2017.