Gå til sidens hovedinnhold

– Ja, foreldre og barn i Berg og kvik har grunn til å føle seg lurt

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ja, foreldre, barn, trenere og frivillige i Berg IL og Kvik Halden Fotballklubb har grunn til å føle seg lurt av ordføreren og det politiske flertallet i Halden. Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet. Ført bak lyset og sviktet.

I flere år har klubbene ventet på støtten til kunstgressanlegg som har vært lovet.

Fra Arbeiderpartiets side har vi tatt dette opp i våre økonomiplaner og budsjett, det politiske flertallet har stemt ned våre forslag hver eneste gang.

Vi har tatt det opp ved rullering av planverk og i egne forespørsler til ordføreren – men hver eneste gang unndrar det politiske flertallet seg sitt helt åpenbare ansvar.

Dette er slett politisk håndverk fra det politiske flertallet i Halden, og det er trist for barna, idretten og frivilligheten i Halden.

For å sitere ordføreren, i Halden Arbeiderblad 7 april 2017;

«vi skal se på et skjevheten mellom klubber som trener i kommunale haller og klubber med egne anlegg. Sistnevnte har lidd mest av innsparingene som er gjort, og det er viktig at vi ser på mulighetene for å skape likhet i systemet når det gjelder trening for barn og unge i Halden.»

Videre sier ordføreren i samme sak;

«Vi skylder penger til Berg IL og Kvik, som begge venter på vedtatte anleggsmidler. Disse to klubbene står først i køen.»

Når saken endelig kom frem til politisk behandling fremmet Arbeiderpartiet et helt konkret forslag hvor klubbenes klage skulle tas til følge, og pengene som var lovet skulle utbetales. Det politiske flertallet gikk enda en gang i mot dette forslaget, og klubbene står fortsatt uten den støtten ordføreren har lovet dem.

Saken er blitt en parodi på politisk unnfallenhet. Det er trist for klubbene, det er trist for administrasjonen som burde ha bidratt til å rydde opp i dette for lenge siden, og det er en skamplett på det politiske Halden som har latt dette passere så lenge.

Det er nå på tide at det politiske flertallet i Halden snur, tar ansvar og bidrar til å rydde opp.

For, som ordføreren selv sier til Halden Arbeiderblad, «Vi skylder penger til Berg IL og Kvik». 

Den første muligheten til å rydde opp i dette rotet kommer allerede i kommunestyret neste uke. Da reiser Arbeiderpartiet saken – igjen.

Kommentarer til denne saken