Brannvesenet ber alle om å ta det nasjonale bålforbudet på alvor og la være å tenne bål eller på annen måte risikere brann.

Det skriver Halden kommune på sin nettside.

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild i skog og utmark. Spesielt om våren og tidlig sommer før gresset blir grønt, kan brannfaren være stor.

Det er alltid den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det er trygt mens det brenner og at det er skikkelig slokket før man forlater stedet. Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet.

– En skogbrann er veldig krevende å slokke, og kan binde opp store ressurser til slokkearbeid over lang tid. Dersom man har opptrådt uforsvarlig, kan man risikere å bli holdt økonomisk ansvarlig for både skader og ressursbruk, forklarer Egil Pinås, branninspektør ved Halden brannvesen.

Om du oppdager skogbrann, ring straks brannvesenet på telefonnummer 110.

"Det er tørt i områdene rundt Halden og Aremark nå.", skriver Halden kommune.