Da det ble målt høye verdier av tarmbakterier på Vanninga torsdag, ble det tatt en ny vannprøve fredag morgen for å sjekke dette nærmere. En vurdering av denne prøven fredag klokka 14.00 viser ingen indikasjoner på høye verdier, noe som gjør at kommunen setter markeringen av badevannskvaliteten på Vanninga fra rødt og ned til gult, som vil si "mindre god badevannskvalitet", skriver kommunen på sin hjemmeside.

Dette er en midlertidig markering fram til svar på vannprøven kommer lørdag morgen.

Det riktige prøveresultat foreligger ikke før prøven har stått i varmeskap på 44 grader over natta, og kommunen da får en endelig vurdering av prøveresultatet lørdag morgen.

– Det er usikkert hva som forårsaket høye verdier på den første prøven. Det skal ikke være kjente kilder til avrenning fra kloakk på Vanninga, og Vanninga har ikke tidligere fått slike utslag ved prøvetaking.

– Vi tror derfor at det kan være noe veldig lokalt som har kommet i prøveglasset og at dette nå er fortynnet og vasket ut slik at badeplassen igjen kan brukes som normalt, sier Bjørnar Strøm-Hågensen, rådgiver i avdeling for miljø og landbruk.

Følg med på badevannskvaliteten her!