Barnevernet i Halden har gjennom flere år ikke hatt nødvendige ressurser til å overholde lovpålagte oppgaver og tidsfrister for saksbehandling. Politikerne fra flertallspartiene Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har ikke valgt å følge opp egne vedtak om at lovpålagte oppgaver og tidsfrister skal overholdes. Uten tilstrekkelige bevilgninger fra disse flertallspartiene, har barnevernet ikke maktet å gi lovpålagte oppgaver overfor befolkningen.

Mangelen på politisk og økonomisk oppfølging fra flertallspartiene har ført til store utfordringer for ansatte, barn som er berørt og andre personer knyttet til barnevernet. Rapporter som barnevernstjenesten selv utarbeider bekrefter at det ikke er mulig med dagens manglende ressurser å overholde lovpålagte oppgaver.

 

Flertallspartiene har denne uka igjen vedtatt at lovpålagte oppgaver og tidsfrister for saksbehandling skal overholdes. Denne gangen pålegger de administrasjonen at det umiddelbart iverksettes økonomiske tiltak for å oppfylle lovens krav. Dette betyr at flertallspolitikerne nå krever at det tilføres ressurser til barnevernet slik at loven overholdes. I tillegg skal administrasjonen holde HUO (hovedutvalg for undervisning) fortløpende orientert om hvilke tiltak som iverksettes slik at lovpålagte tjenester sikres.

 

Det kan virke som om flertallspartiene nå endelig har forstått og vil gjøre noe med den alvorlige situasjonen barnevernet er seg i. Det er beklageligvis altfor sent. Dersom flertallspartiene skal gjenvinne tilliten i satsing på barn og unge, må de gi garantier for at barnevernstjenesten har nok ressurser til å overholde lovpålagte tjenester og tidsfrister. Neste rapport om tilstanden i barnevernstjenesten kommer i juni. Dersom posisjonen ikke klarer å lukke avvikene innen juni, har de ikke lenger troverdighet på dette området.