Rådmannen lytter til de ansatte – øker bemanningen i barnevernet

For få dager malte ansatte og tillitsvalgte i barnevernet i Halden kommune et dramatisk bilde av situasjonen de står i. Nå tar rådmannen affære.