Under en fisketur ved Singleøya i helga fikk barna til Pål Martin Waleur-Eriksen denne raringen på kroken.

Det skal være en type skate.

Over 10 ulike arter

Skater eller rokker er en type bruskfisk. Navnet bruskfisk skyldes at skjelettet ikke er forbeinet, men kun består av brusk.

Ifølge sesongkalender.no finnes det i Norge 12–13 ulike arter som alle går under samlebetegnelsen skate.

Kloskate, spisskate og piggskate er de vanligste artene i norske farvann.

Artene kan gjenkjennes med sin flate kropp, spisse snute, store brystfinner og lange og tynne hale. Buksiden er lys og ryggen er farget og ofte utstyrt med torner.

Skatene finnes som regel på 20–400 meters dyp, men kan forekomme noe dypere enn dette. Skater lever normalt av bunnlevende krepsdyr og annen fisk.

Eldgamle

De eldste fossilene av skatelignende fisker skal være rundt 150 millioner år gamle.

Det antas at de utviklet seg fra haien, som opp gjennom generasjonene har tilpasset seg et liv på bunnen.

Skaten kan bli opp til 90 centimeter lang og 17 kilo tung. Den kan bli opp til 20 år gammel.

Skatene finnes langs hele norskekysten.