Private barnehagers landsforbund og private barnehageeiere forsøker å tvinge regjeringen til å beholde en ren overfinansiering av private barnehager. I hvilken annen sektor er det mulig at en arbeidsgiverorganisasjon gir sine ansatte betalt og sender dem ut i streik for å presse politikerne.

Aksjonen skal bare ramme barn og foreldre. Stengingen er også tvilsom i forhold til avtalen de har med foreldrene. Bakgrunnen for at Solberg regjeringen og den nye regjeringen strammer inn er at mange private barnehager over lengre tid har fått mer i tilskudd til pensjon enn de har hatt i pensjonsutgifter.

I 2017 var den samlede summen overbetaling på en milliard. Private barnehager er offentlig finansierte og en del av det offentlige velferdstilbudet. Arbeidsgiverne av offentlige skoler eller sykehjem stenger ikke i protest mot stramme rammer til kommunene. Demokratiets regler er slik at alle må forholde seg til folkevalgtes myndighet til å bestemme lover og finansiering for tjenester befolkningen har rett til og som felleskapet finansierer.

Regjeringen vil stramme inn regelverket for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Det er altså enighet om at de private barnehagene skal få dekket utgifter til de ansattes pensjon av det offentlige.

Striden til uka står altså om hvorvidt de private barnehagene skal få dekket mer enn sine faktiske kostnader. PBL motsetter seg å gå over til kostnadsdekning. Så lenge vi har dagens barnehagestruktur er det riktig at de ansatte i private barnehager har gode pensjonsavtaler, men ikke at private barnehager kompenseres for utgifter de ikke har.

Overbetaling av pensjonsutgifter tapper samfunnet for penger og gir ekstra penger til private barnehager som de kan disponere fritt. Til fortjeneste for kommersielle barnehageeiere. De slåss nå for sine profitter, ikke for barnas beste.