Et kjent ordtak sier «Det blir ikke morsommere enn du lager det til selv». Det budskapet deler Frivilligsentralen og Ungdomsrådet i Halden, som søndag arrangerte en egen aktivitetsmesse for barn og ungdom i frivilligsentralens lokaler.

Ikke lett å holde oversikt

Omtrent 20 organisasjoner og lag var representert ved messen, og Wenche Erichsen fra Frivilligsentralen mener det kan være vanskelig for mange å holde oversikt over hvilke aktiviteter som finnes. Særlig barn med innvandrerbakgrunn skal være særlig utsatt for å ha få aktiviteter. Det skal være fordi hverdagslogistikken gjerne er mer utfordrende for en person som ikke er spesielt kjent i Halden, forklarer Wenche Erichsen.

– Dette er en møteplass mellom frivillige lag og organisasjoner som har noe å tilby barn og unge i Halden. Jeg synes det er viktig å i alle fall vise det som finnes av tilbud i byen, sier Erichsen, som sier at mange vegrer seg for å gyve løs på nye fritidsaktiviteter for barna.

– Det handler om at mange har gitt uttrykk for at de er litt skeptiske. At de er litt undrende til hvilke tilbud som finnes, og hva tilbudene går ut på. Det gjelder særlig mennesker som har flyttet hit til landet vårt, og som ikke er kjent med det store organisasjonslivet.

– Det er særlig utfordrende for nye landsmenn?

– Ja, jeg vil si at det kan være det. Det kan være litt trøblete når barna kommer hjem og sier de vil være med på noe. Da kan det brått komme spørsmål om en må selge lodd, eller hvor aktivitetene holder til. Dialogen og denne møteplassen vi har startet her i dag er riktig vei å gå for å bli kjent med hverandre, sier Erichsen til HA, som sier at Ungdomsrådet og Frivilligsentralen skal fortsette med slike arrangement.

– Det vi har sett her i dag er fantastisk. Vi har sett barn som kommer hit og viser at de har et talent. Om det så er boksing eller et instrument. Vi vet at flere av klubbene har rekruttert nye medlemmer i dag. Vi har allerede nå bestemt at ungdomsrådet og Frivilligsentralen skal samarbeide om et lignende arrangement også neste år, slår Erichsen sikkert fast.

 

– Nok fritidsaktiviteter

Rundt skolestart intervjuet Halden Arbeiderblad en rekke ungdommer om fritidstilbudet i Halden. Da var det flere som mente at tilbudet var langt fra godt nok. At det rett og slett er lite å finne på for barn og unge i Halden. Det er en påstand 14-åringen Celine Sva Gøperød er sterkt uenig i.

Celine representerer Ungdomsrådet, men har en travel arbeidsdag under aktivitetsarrangementet. For på fritiden spiller hun håndball, fotball, i tillegg til å være med i 4H.

Du er overalt du?

– Ja, det er nok å gjøre i Halden, svarer den unge jenta.

Hun sier videre at ungdom må bli flinkere til å søke seg etter en aktivitet selv.

– De må sjekke opp hva som finnes før de sier sånne ting. De må faktisk være klar over hvor mye som finnes i Halden. Jeg tror mange ikke tenker over det, sier ungdomsråd-representanten til Halden Arbeiderblad, som selv sier hun vet om rundt 30 til 40 aktiviteter her i byen som ungdom kunne hatt interesse av.

For eksempel er det mange idrettslag i byen, påpeker hun.

– Rop fra ungdommen

Henrik Næss Diesen og Martin Fredheim Andersen er begge i slutten av tjueårene og har vokst opp i Halden. De representerer Rockehuset og Domino ved messen søndag. Diesen tror ikke at de unge klager på fritidstilbudet i byen bare for klagingens skyld.

– Det kan hende at det er et rop fra ungdommen også. Kanskje de ikke synes det er nok aktiviteter de synes er interessante. Kanskje må man gjøre det mer interessant for ungdommene, sier Henrik Næss Diesen.

– Så noe er det i kritikken?

– Jeg vet ikke. Kanskje. Men når ungdommen sier fra så pleier de å være ærlige. De pleier ikke å lyve. Nå er vi her vi her for å representere Rockehuset og Domino, Martin og jeg. Vi håper det kan være av interesse for noen ungdommer, sier han, før han forklarer at det som har vært et stort miljø nå er gjennom et generasjonsskifte, og at de trenger nye medlemmer. Rockeentusiastene sier at de selv forsøker å variere sitt fritidstilbud noe utover musikk.

– Det er egentlig en fin mulighet for dem som er rundt 13 og 14 år nå. De kan i grunn være med og sette premissene for hvordan miljøet skal være, sier Dominos Fredheim Andersen, som får støtte fra Næss Diesen.

– Vi prøver å sette opp litt andre aktiviteter også. Vi prøver å lage et attraktivt tilbud. Det er bare å spørre «hva synes dere er spennende», sier Næss Diesen.