Gjennom 8 år kritiserte de rødgrønne partiene i Halden Høyres budsjettkutt i skole, spesialundervisning, skolehelse, idrett, kultur, barnevern og kommunens ungdomstilbud.

Etter 2 år med et nytt rødgrønt flertall har jeg en forventning om at kuttene nå rettes opp, og sektoren styrkes.

Tilbudet til barn og unge må styrkes, skolen må styrkes – hjelpetjenesten må styrkes. Psykisk helse må løftes opp og frem i budsjettet, det er alt for mange barn og unge i Halden som sliter i hverdagen. Her må ansvarlige politikere på banen og gi fagfolkene rammevilkår og budsjettmidler slik at tilbudet kan bli bedre.

Når jeg leser i avisen at Kommunedirektøren i sitt budsjettforslag «vil utfordre lovverket», og at vi må være fornøyde med «godt nok» - da blir jeg provosert.

Jeg forventer at det rødgrønne flertallet nå prioriterer barn og unge. Det er ikke nok å rette opp i kuttforslagene fra Kommunedirektøren. Barn og unge må tas på alvor, psykisk helse må tas på alvor. Det krever en tydelig politisk satsing, også i budsjettet.

Det blir spennende å se om gamle løfter vil innfris nå som budsjettet skal behandles politisk, eller om løfter bare legges bort – og vi fortsetter som før.

Man kunne jo si at det er våre folkevalgtes troverdighet som står på spill, men mer alvorlig er det at det er hverdagen og fremtiden til barna våre som står på spill.