På slutten 1990-tallet brukte Sosialistisk Venstreparti slagordet «Barn og unge først». Den gangen var barnehager, skole og utdanning de viktigste sakene til SV. Det er kanskje på tide å hente fram igjen slagordet «Barn og unge først». En ny analyse viser at Halden kommune har en utfordring knyttet til mangelfull prioritering av barn og unge.

UNICEF Norge har offentliggjort Kommuneanalysen for 2020 som kartlegger og rangerer alle landets kommuner i forhold til hvor mye penger kommunene satser på barn og unge. Datagrunnlaget er hentet fra kommunenes pengebruk i forhold til barnehager, barnevern, grunnskole, helsetjenester og kulturtilbud. En har sett på driftsutgifter, investeringsutgifter pr. barn, gruppestørrelser, antall årsverk og ulike aktivitetstilbud for barn og unge.

Alle kommunene er rangert etter en poengscore innenfor hver enkelt sektor. Den samlede oppnådde poengsummen beskriver kommunens nivå på tjenester som leveres til barn sammenliknet med andre kommuner. Lavest mulig poengsum er 1.00, og høyeste er 5.00.

Fyresdal kommune i Telemark topper totalrangeringen med en totalscore på 4.12. Nederst på listen ligger en kommune i Møre og Romsdal med en totalscore på 1.49. Denne kommunen ligger på plass nr. 320 av alle kommunene som er med i analysen.

Halden kommune er også representert i Kommuneanalysen for 2020. Halden ligger på plass nr. 309 av totalt 320 kommuner med en score på 1.80.

Kommuneanalysen presiserer at resultatene kun gir grunnlag for å påpeke forskjeller mellom kommunene, og ikke en årsak/virkning-analyse. Analysen egner seg som grunnlag for diskusjon og som utgangspunkt for videre analyse.

Resultatet bør vekke interesse og danne grunnlag for diskusjon i lokalsamfunnet vårt. En kan kanskje starte med å stille spørsmål om det er vilje i byen vår til å prioritere barn og unge høyere. Et annet spørsmål kan være å finne ut om hvilke muligheter vi faktisk har for å prioritere barn og unge.

Halden SV utgjør en del av det politiske flertallet i Halden. SV vil fram mot budsjettvedtaket i desember jobbe for at resultatene i Kommuneanalysen 2020 legges til grunn i budsjettarbeidet og fører til at barn og unge i byen vår blir prioritert.