Tirsdag morgen våknet vi til Karsten Warholms utrolige prestasjon. Som regjerende verdensmester og verdensrekordholder senket han rekorden og vant OL-gull. Karsten er best på sitt område, samtidig er fokuset hele tiden på humør, samarbeid, forbedring og utvikling. Karstens disiplin er hekkeløp. Disiplinen vi i Halden og Halden kommune deltar i heter bærekraftig næringsutvikling. Det er tøff nasjonal og internasjonal konkurranse også i vår disiplin. Vi opplever at Halden og Halden kommune er meget dyktige og kompetente på dette. Det betyr at vi også, som Karsten, må jobbe hardt hver eneste dag for å bli stadig bedre.

Halden har høy IT-kompetanse. Summen av ledende aktører i næringsliv, Institutt for energiteknikk (IFE), Høgskolen i Østfold (HiØ), Smart Innovation Norway og kommunen gjør oss ledende i landet og internasjonalt innen IKT og energi.

Høgskolen har et meget anerkjent fagmiljø innen IKT og innovasjon og vi mener at omorganisering og satsing på det digitale samfunn vil løfte dette ytterligere. IFE er i endring etter beslutningen om å legge ned reaktoren. Endringen har styrket IFEs satsing på digitalisering, dekommisjonering og samarbeid med byens næringsliv og kommune.

Halden Næringsutvikling har vært gjennom en positiv endring og arbeider kompetent og hardt med å skape bedre rammebetingelser.

Les også

Haldens politikere løfter ikke en finger for gründerne

Halden kommune var med å starte Smart Innovation Norway i 2003. Kunnskapsparken på Remmen og miljøet rundt har vært en avgjørende katalysator og er i dag et solid fundament for utviklingen som administreres av Smart Innovation Norway, hvor Halden kommune, Høgskolen i Østfold, eSmart Systems, Institutt for Energiteknikk, SIVA, Innovasjon Norge og en rekke andre bedrifter, offentlige aktører og universiteter i Norge og utlandet samarbeider innenfor forskjellige områder knyttet til næringsutvikling. Flere hundre bedrifter og institusjoner er involvert i ulike samarbeidsprosjekter hvor formålet i all hovedsak er å skape ny næringsvirksomhet lokalt og i Norge med fokus på et internasjonalt marked.

Smart Innovation Norway er rangert helt i toppen av FoU-organisasjoner i Norge når det gjelder EU-finansiert forskning og har bidratt til næringsrelaterte forskningsprosjekter for over to milliarder kroner så langt. Inkubatorvirksomheten på Remmen har hatt en fantastisk utvikling og er nå blant de mest suksessrike inkubatorene i Norge. Her får oppstartselskaper og gründere støtte knyttet til kapital, kompetanse, nettverk og kunder. Mer enn 200 oppstartsbedrifter har vært gjennom de forskjellige programmene som er spesialdesignet for gründere og oppstartsbedrifter. Gjennom denne delen av virksomheten har Smart Innovation Norway bidratt med å hente inn over 500 millioner kroner i kapital.

Remmen-miljøet med Smart Innovation Norway i spissen har etablert og administrerer to næringsklynger som arbeider med innovasjon og utvikling av næringslivet, NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI. Begge er kvalifisert inn i Innovasjon Norges klyngeprogram. Vi har i dag Norges eneste fagklynge innenfor kunstig intelligens, noe som gir Halden og regionen svært gode muligheter til næringsvekst også innenfor dette svært viktige området. Et godt eksempel på dette er oppstartsselskapet Völur som bruker kunstig intelligens for å minimere svinn knyttet til produksjon av kjøtt og reduserer karbonutslipp for produsentene.

I tillegg har vi en avdeling som er eksperter på utvikling av – og innovasjon i – smarte byer og som samarbeider med en rekke kommuner, inkludert Halden.

Les også

Tiltak for gründere i Halden

Halden kommune har gjennom sitt gode samarbeid med alle disse aktørene bidratt til dette kompetente og sterke miljøet som er der for byens gründere og næringsliv. Kommunen oppfattes som fremoverlent og støttende i alle våre samarbeidsprosjekter, og går ofte inn som aktiv innovasjonspartner. Dette betyr mye for å kunne utløse prosjekter og FoU-midler i Norge. Kommunen er da også flere ganger løftet frem i nasjonal og internasjonal sammenheng for dette. Den siste store satsningen innen IT og digitalisering er programmet My Digital City, som vil bidra til flere digitale løsninger og en smartere og mer effektiv kommune. I tillegg har prosjektet satt som mål å øke antall arbeidsplasser i både eksisterende og nytt næringsliv, blant annet gjennom å gjøre bedriftene bedre i stand til å dele og benytte data innen kommersielle anvendelsesområder.

Forskning fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) viser at nøkkelen for å lykkes med næringsutvikling ikke kun handler om den enkelte aktør. Suksessoppskriften går ut på at følgende fem faktorer er til stede og samarbeider: Kapital, offentlig sektor, akademia, næringsliv og gründere. Det er dette samarbeidet som fungerer så godt i Halden og som gjør at vi sammen kan tilby gründere hjelp med kunder, kompetanse og kapital.

Halden og byene i gamle Østfold var tidlig blant de mest industrialiserte i Norge. På samme tid som vi hadde moderne industri var Sunnmøre, Karsten Warholms hjemregion, preget av selvstendige bønder og fiskere. Nå er dette snudd på hodet. Sunnmøre er i dag en av de beste regionene i Norge på næringsutvikling, produksjon og eksport. De har et dynamisk næringsliv hvor kapital vandrer fra etablert til ny industri, og det er tett samarbeid innad i og mellom næringsliv, akademia og politikere.

Å investere i nye virksomheter, innovasjon og ny industri er en nøkkelfaktor for at vi i Halden sammen skal bli bedre på næringsutvikling. Derfor etablerer Smart Innovation Norway nå Fortress Fund. Vi reiser lokal og regional kapital som skal støtte lovende gründere i tidlig fase. Vi ser frem til å samarbeide med kommunen og lokale investorer om dette.

Vi har meget gode erfaringer med arenaen som er skapt på Remmen. Spesielt vil vi trekke frem samarbeidet med Høgskolen i Østfold og bedriftene rundt oss her. Samtidig ser vi at forslaget fra Harald Kynningsrud og Knut Johansen som ble presentert før sommeren vil kunne skape en enda kraftigere fysisk samarbeidsarena og gjøre det enda mer attraktivt for kompetente innbyggere og bedrifter å etablere virksomhet i Halden.

Det er fantastisk å se alle som ønsker Halden og vår region vel og som skaper bedrifter og driver utviklingen fremover. Vi ønsker å styrke samarbeidet med gode lokale krefter og tror at dette sammen med kapital og enda bedre fysiske arenaer er det som skal til for å skape flere bærekraftige arbeidsplasser. Da må vi feire og være stolte av våre prestasjoner samtidig som vi hver dag gjør det vi kan for å løfte oss ytterligere.