Banksjefen tror på nok et godt år i Halden

Banksjef Tom Willy Prangerød i Sparebank 1 her i Halden er optimist og mener de er godt rigget for 2020. – Hos oss er kundene velkommen inn i banken, sier han.