I en pressemelding kommer det fram at musikkbyen Halden er en av byene i Norge som får besøk av unge musikkinteresserte i løpet av sommeren:

«Vanligvis er LOUD! en overnattingsleir som holder til på samme sted i én uke, men på grunn av smittevernrestriksjoner arrangeres LOUD! i år isteden som seks dagleirer i Oslo, Bergen, Stavanger og Halden. Den første arrangeres i Oslo fra 20.–23. juni, den andre leiren i Oslo fra 24.06-27.06, den tredje i Bergen fra 29. juni til 2. juli, den fjerde i Stavanger 27.06-31.06 og den femte i Halden fra 05.08-08.08.»

«I de siste åtte årene har JM Norway gjennom bandleieren LOUD! jobbet for å skape mestring, musikkglede, mangfoldig og et mer likestilt musikkliv. JM Norway lar ikke unntakssituasjonen i år bli noen hvilepute, og skaper mer aktivitet for barn og unge enn noen gang med hele seks leirer fordelt på Oslo, Bergen, Stavanger og Halden!»

LOUD! er et sosialt og musikalsk prosjekt som jobber for å bygge selvtillit, samhold og musikkinteresse hos unge jenter, trans og ikke-binære fra hele landet. Gjennom å skape en trygg atmosfære der deltakerne kan prøve og feile, møte gode forbilder og lære om musikk og teknikk kan deltakerne oppdage og oppleve at det å spille i band er en enestående sosial og kreativ setting som ikke er forbeholdt guttene.

Tilbudet til de unge er gratis: «LOUD er gjennom sitt gratistilbud en inngangsport til musikken for barn og unge som av sosiale eller økonomiske årsaker ikke vanligvis benytter denne typen tilbud, så vel som en utviklende arena for unge som allerede er aktive med musikk.»

I tillegg til bandleiren LOUD!, hvor deltakere (11-17 år), med eller uten erfaring, kan prøve seg på instrumenter, låtskriving, bandøvelse og konsert, inviterer JM Norway nå for første gang til det nye konseptet LOUD! Remixlab 06–09 juli i Oslo. Der får deltakere (14-20 år) prøve seg på ulike produksjonsverktøy og lage sin helt egne remix av en norsk artist.

Alle prosjektene er åpent for alle nivåer, fra nybegynner til erfaren. Og best av alt leirene tilbyr også redusert pris eller gratis deltakelse for familier som trenger det, uten krav om forklaring eller dokumentasjon.