Avlyser arrangementer i Brygga kultursal: - Vi gjør det for sikkerhets skyld