Gå til sidens hovedinnhold

Avklaringer om FAU og Os skole

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sett i lys av artiklene som Halden Arbeiderblad publiserte i forrige uke, der tema var det avgåtte FAU-styret ved Os skole, ser jeg det nødvendig å komme med noen avklaringer.

Vi i FAU ønsket aldri at denne saken skulle publiseres i HA eller saksbehandles på Facebook. Avskjedsbrevet ble sendt den 5. august til direktør for undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen, med kopi til rektor Siv Grete Stamnes og KFU leder Gry Antonsen. For å ytterligere redegjøre for årsaken til at vi trakk oss, hadde jeg møter med leder for skoleadministrasjonen og leder for hovedutvalg undervisning og oppvekst. I disse møtene tydeliggjorde jeg at det var på høy tid at både skoleadministrasjonen og skoleeier tok tak. Hadde de tatt tak, hadde dette kanskje aldri blitt en sak i HA.

FAU sendte oppsigelsen i god tid før planleggingsdagene, for å gi rektor mulighet til å få på plass et FAU tidlig i skoleåret. Som forelder har jeg ikke mottatt informasjon om at skolen står uten FAU verken som ranselpost eller som tema på høstens foreldremøter. Da kalenderen viste høstferie, og foreldrene fremdeles ikke var blitt informert, valgt jeg å sende en bekymring til Fylkesmannen.

I min naivitet sendte jeg bekymringen som «sikker melding til Fylkesmannen» i den tro at mitt personvern ble ivaretatt. Det oppleves som ugreit at det ikke var Fylkesmannen, men Trine-Merethe Høistad i HA, som tok kontakt med meg den 17. oktober for å fortelle at hun hadde funnet bekymringsmeldingen min (og avslaget siden Fylkesmannen ikke behandler personalsaker). Hun hadde også funnet brevet fra FAU til Kent-Arne og ønsket en kommentar fra meg, noe som jeg ikke ønsket å gi.

Nå, opplever jeg, derimot at jeg er nødt til å kommentere saken, fordi HA har klippet både i min bekymring til Fylkesmannen og FAU sitt oppsigelsesbrev til Kent-Arne. Det avgåtte FAU-styret har ikke ønsket at deres brev som komme ut, så jeg kommenterer her kun fra min bekymring.

La meg starte med, kanskje det viktigste – lærerne på Os. I bekymringen til Fylkesmannen skriver jeg:

Jeg har tillit til at lærere ved Os skole gjør sitt ytterste, innenfor sine begrensede rammer, til å få klassemiljøet til å fungere, gi elevene den oppfølgingen de trenger og gi foreldrene tilbakemelding der det er nødvendig.

Jeg har med andre ord, full tillit til lærerne, men dette utelot HA i sin gjengivelse av brevets innhold.

Samtidig skriver jeg at jeg ikke har tillit til rektor ved Os skole, eller direktør for undervisning og oppvekst (skoleadministrasjon), eller hovedutvalg for undervisning og oppvekst (skoleeier). Dette fordi jeg ikke har opplevd at de på noen som helst måte har fulgt opp bekymringen som FAU ved Os har hatt for skole/hjem samarbeidet, over lengre tid. Jeg opplever at kommunen har et ensidig søkelys rettet mot økonomi, og jeg ser lite interesse for arbeid mot mobbing, bedring av kvaliteten i skolen eller et velfungerende skole/hjem samarbeid.

Det er bra at Sandra Holm er fornøyd med sitt samarbeid med rektor på Os, men det er dessverre ikke relevant i denne saken. Holm har ikke deltatt i prosessene med rektor/kommunen, så Holm har ingen førstehåndskunnskap om de problemene som jeg tar opp i mitt brev.

Loven er entydig:

Kapittel 20 i opplæringslova: Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring

§ 20-1.Formålet med foreldresamarbeid

Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova § 1-1 og § 13-3d. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring.

Foreldre skal ha innflytelse på hvordan en skole drives. Slik er det ikke ved Os skole.

Kommentarer til denne saken