Nå er det dokumentert. Det finnes ingen som er så glad i å stikke sugerøret ned i folks lommebøker som Senterpartiet.

Statistisk Sentralbyrå fører detaljert oversikt over skatte- og avgiftsnivået i norske kommuner. Tallene derfra er krystallklare. Av landets 20 dyreste kommuner styres flertallet av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums menn og kvinner.

En av landets dyreste kommune å bo i er Aremark. Kommunen har ikke bare Senterparti-ordfører. De har også rent flertall.

Bor du i en middels stor bolig i «utstillingsvinduet» Aremark må du ut med over 20.000 kroner i kommunale avgifter i året. Da skal det legges til at kommunen har økt avgiftene med over 90 prosent siste året! I tillegg kommer eiendomsskatten som Sp krever inn av innbyggerne.

At det kreves inn skatt på folks bolig er ikke enestående i Aremark. Ingen er så glad i eiendomsskatt som senterpartister. Over hele landet krever Sp-ordførere inn millioner i eiendomsskatt, og de siste årene har flere kommuner fått både Senterparti-ordfører og eiendomsskatt.

Når man ser virkeligheten der Senterpartiet styrer er dette fjernt fra påstandene fra partileder Trygve Slagsvold Vedum og Ole Andrè Myhrvold om at partiet er for lavere avgifter.

Det blir mer og mer åpenbart at ledelsen i Senterpartiet sier en ting til rikspressen i Oslo, og noe helt annet til sine egne ordførere. De Sp-styrte kommunene viser hva slags politikk partiet i praksis fører. Det er hva man gjør som teller, ikke hva man sier man vil gjøre.

FrP mener det er på tide at kommunene nå gjennomgår sine egne kostnader, effektiviserer byråkratiet og kutter i skatter og avgifter som de trer nedover hodene på innbyggerne.

Eiendomsskatten utgjør kun et par prosent av inntektene til kommunene og ingen skal påstå at en kommune går over ende ved at man fjerner eiendomsskatten. Kommunesektoren har fått et solid økonomisk løft de siste årene. Da de rødgrønne etterlot seg regjeringslokalene hadde norske kommuner 30 milliarder kroner på bok. I dag har de dobbelt så mye.

Det er ikke noe som tilsier at kommunene ikke skal kunne fjerne eiendomsskatt og kutte i avgifter, uten at det går utover barn, eldre og andre lovpålagte oppgaver.