Avgifter og strømpriser

Nils Sagstuen

Nils Sagstuen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

FRITT ORD Diskusjon om de høye strømprisene går nå for fullt over hele landet. Det burde ikke være noen overraskelse for noen at det har blitt slik. Sentrale politikere har sørget for dette. Ettersom vi nå har blitt et land som er knyttet til det europeiske markedet, så kunne det ikke forventes noe annet.

Før var vannkrafta som produserte strøm grønn og miljøvennlig med lav pris for forbrukerne, nå er den også blitt «innportstrøm» som er i flere sammenhenger gjennom året produsert på kull og atomkraft, blitt dyr og lite miljøvennlig. Nå rår markedet fullt ut med grunnlag i børsen.

Dette rammer dem med svakest økonomi mest. I vårt kalde land er det ikke slik som noen kloke hoder har funnet ut at hvis bare strømmen blir dyrere så går forbruket ned. Det er nå signalisert fra dem som styrer dette markedet at det kan forventes at strøm i framtida vil bli dyrere. Hva kan vi hjelpe til med dette i vår egen kommune?

Formannskapet fikk i sitt møte 31. januar en oversikt over utviklingen i kommunen pr. november 2018. Der framgår det noen forhold som det er viktig kommer fram til allmennheten etter undertegnes oppfatning. Under Helse og omsorg – «Uviklingsbilde» står det: Sitat. «Stadig flere og mer omfattende avlastningsvedtak utfordrer de økonomiske rammene. Dette er kostnadskrevende vedtak uavhengig av om de er i egen regi eller i privat regi. I tillegg er antall pasienter fra sykehus som trenger bistand fra kommunen økende og i et slikt omfang at tjenestene ikke er dimisjoner for å håndtere økningen.» Sitat slutt.

Med andre ord her trengs det både mer penger og flere ansatte. Vil det skje? Vedtatt budsjett for 2019 legger ikke opp til det. Allikevel så fortsetter kommunen sin opplåningspolitikk til mange formål slik at gjelda i 2022 vil være over 4000 millioner. I nevnte rapport så framgår det at det ifra sommeren 2018 til desember er foretatt låneopptak på ca.: 600 millioner. Her er det for lite penger til de som trenger det mest, men opplåning fortsetter.

Hva betyr så dette for dem som bor i kommunen? Det blir større utgifter for bruken av strøm – det blir meget høyre kommunale utgifter, lån skal betales og de som trenger mest omsorg får ikke dette uten at både penger og ansatte tilføres.

Pensjonistpartiet har i sitt budsjett for 2019 innarbeidet at de som er enslige minstepensjonister eller personer med lavest sats på trygd, får FRIKORT fra kommunen på inntil kr: 5000,-. Det skal brukes på egenandeler/støtte innenfor helse, medisiner og andre nødvendige hjelpemidler for den enkelte. Sammen med Eldrerådet i kommunen vil vi drøfte dette videre. Eldrerådet må derfor få langt mer ansvar i slike saker fra kommunestyret, med eget budsjett i slike saker.

Det er i vårt budsjett avsatt fem millioner til dette formålet. Vi kan ikke løse strømprisene her i vår kommune, men vi kan hjelpe til med penger til andre formål for den enkelte. Får vi i Pensjonistpartiet fullmakt av velgerne til det som her er tatt opp, så blir dette en realitet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken