HA har fått denne e-posten:

Forleden var klassen som gikk ut fra Asak skole i 1959, samlet til klassefest. Det er 60 år etter av de gikk ut av folkeskolen.

Samling var i restaurant Bakgården. Klassen var opprinnelig på 27 elever, av disse er nå 5 døde.

Det var 15 stk som hadde mulighet til å samles med god mat og mye mimring rundt bordet.

De fleste bor fortsatt i Haldendistriktet. Noen er dog «utvandret» til for eksempel Drammen, Sarpsborg og Sandefjord.