DAMHAUGEN: Driftstekniker Per Olaussen (fra venstre), fagleder Kåre Edvardsen, kommunikasjonsrådgiver Henrik Diskerud Meyer og branningeniør Lasse Hovelsrud Oddevald.
Steinar Omar Østli

Søppelrevolusjon på Damhaugen

200 søppelkasser er erstattet med nedgravde, luktfrie søppelcontainere. Faren for brann minsker, og søppeltømmingen kan bli billigere for folk.
Publisert