I månedsskiftet april/mai starter den store jobben med å legge 830 kilometer med nytt asfaltdekke på riks- og fylkesvegene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Statens vegvesen Region Øst skal legge nye veidekker for i alt 757 millioner kroner i år. Det skal også brukes 124 millioner kroner på veimerking på riks- og fylkesvegene. 

Se kart: Her kommer asfalten!

– Nytt dekke gir bedre kjøreforhold på veien, og økt sikkerhet for trafikantene. Samtidig bidrar det til at vi tar vare på vegen og de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen,sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

Blant de veiene som får nytt dekke i år er:

  • Fv. 21 i Halden, Tistedal til Ertevann, 4,4 km.
  • Østfold: E18 i Spydeberg og Hobøl, alle fire kjørefelt fra Smålenene bru til Knapstad, 5 km.
  • Østfold: Rv. 22 i Eidsberg og Trøgstad, to strekninger, i alt 11 km.
  • Fv. 123 i Trøgstad og Marker, to strekninger, i alt 10 km.
  • Fv. 124 i Rakkestad, to strekninger, i alt 9 km.
  • Akershus: E6 i Follo: To felt fra Vestby syd til Korsegården, 11 km.
  • Akershus: E16 på Romerike: To felt fra Kløfta til Nybakk, 10 km.
  • Oslo: E6 Alnabru-bygrensa, inklusive av- og påkjøringsramper.
  • Oslo: Rv. 4 Sinsen-Grorud utgående, inklusive av- og påkjøringsramper.