Halden kommune skal motta asbest, nylig presentert som referatsak i kommunestyret uten nevnverdig reaksjon der og da. Foreløpig er to partier mot. Ved forespørsel finner jeg at asbesten først kommer i mindre kvanta opptil 10.000 tonn og 60.000 tonn totalt. Fremdeles uklart hvor beslutningen er fattet.

Forurenset masse er nå betegnelsen på gamle materialer som inneholder asbest, som hentes ut av rivningsfirmaer og byggeforetak og skal sendes til Halden. Transporten kommer fra alle kanter og foregår neppe i isolerte forhold.

Farlig avfall er korrekt betegnelse når det inneholder asbest på grunn av risiko for lungekreft. Asbeststøv i lufta som folk puster inn, er da ekstra farlig. Hvem tror at ”forurenset masse” ikke støver fra alskens kjøretøy under transporten til Rokke? Eller når 60.000 tonn permanent skal være der.

Halden har allerede kreftrisiko på grunn av radon i granitt som er den vesentlige bergart her. Halden kan bli kjent for noe mer enn Fredriksten, festivalby og allsang på grensen.

Asbestlagring kan stoppes av politikerne i Halden. Har partiene satt seg inn i saken mer enn at det er et referat? Hva vet de om asbest? Og om giftvirkningen? Hvorfor skal asbest plasseres i tettbefolket område med E6, jernbane, Ringdalsfjorden og alle naturperlene? Skal folk holde seg inne hjemme som under en epidemi når tonnevis farlig avfall kalt ”forurenset masse” er på transport?

Partiene i kommunestyret oppfordres til å vise en tydelig mening om Halden og Rokke skal ha store mengder asfalt - eller ikke!

De vil bli forespurt individuelt og svaret publisert.