- Jeg har ikke studert de aller første tallene. Disse tallene viser bare førsteønskene og er derfor ikke noe vi tar hensyn til. Tallene er ikke noe vi interesserer oss for, kommenterer Rød.

Vil endre seg

Årsaken er at disse tallene bare viser førsteønskene.

- Vi vet at dette endrer seg. En del vil ikke komme inn på førsteinntaket og ved neste runde vil det være linjer som har flere søkere, forklarer han, om hvorfor de første tallene ikke er så viktige for han som rektor.

Men uansett viser tallene at utsatte, og til dels omdiskuterte linjer, som restaurant- og matfag og musikk/dans/drama har langt færre søkere enn det er plasser.

Preget av debatt om nedlegging

- På restaurant og matfag har vi i noen år hatt ledige plasser. På Musikk/dans/drama tror jeg søkertallene preges av debatten om nedleggelse av disse fagene eller en flytting til Nedre Glomma. Det er en linje vi ser at vi gjerne kunne hatt flere søkere til, sier Rød.

På bygg og anlegg er det også atskillig færre søkere enn det er plasser.

- Det er kanskje det studietilbudet vi har som er mest konjunkturavhengig. Når det er dårlige tider og oppsigelser i byggebransjen, så går antall søkere ned. I oppgangstider blir tilbudet mer attraktivt og antall søkere øker. Dette er nok spesielt for akkurat dette studietilbudet, tror Rød.

Rød sier at skolen ikke har mottat noen signaler om endring av linjer eller tilbud i Halden, som følge av søkertallene.

 

Dette er søkertallene

De første søkertallene for Halden videregående skole neste skoleår ser slik ut:

Total antall søkere med ungdomsrett er 981 (førsteønske). Samme tidspunkt i fjor var 939 søkere.

Av de 981 søkerne er det 476 kvinner og 505 menn.

607 søkere har studiekompetanse som mål (påbygg til generell studiekompetanse er med i dette tallet).

374 søkere har yrkeskompetanse/grunnkompetanse som mål.

Det er totalt 368 søkere til det første året i videregående. 348 søkere kommer fra grunnskolen (de andre gjør omvalg).

  • Flest søkere er det til studiespesialisering med 150 søkere til 150 plasser.
  • Helse- og oppvekstfag 62 søkere til 60 plasser.
  • Elektrofag 34 søkere til 30 plasser.
  • Idrettsfag 32 søkere til 30 plasser.
  • Teknikk og industriell produksjon 25 søkere til 45 plasser.
  • Service og samferdsel 25 søkere 30 plasser.
  • Bygg og anleggsteknikk 16 søkere til 30 plasser.
  • Musikk/dans/drama 14 søkere til 25 plasser.
  • Restaurant og matfag har 6 søkere til 15 plasser.
  • Naturbruk (Tosterød) 4 søkere.