Ærfugl dør – varsel om krise for livet i Ytre Oslofjord

Statens Naturoppsyn har fått inn over 100 døde ærfugler, mange fra Hvaler. Ærfuglene dør av sult. Biologer mener at noe er alvorlig galt med livet i Ytre Oslofjord.