Krever 713.245 kroner av kommunen

GLADHEIM I AREMARK: Slik ser det ut på eiendommen i dag. I et intervju med Halden Arbeiderblad i juni 2015 uttalte Jan Tore Skofterud blant annet at han ikke trodde på noen løsning før han fikk et brev fra kommunen i posten. Den gangen lovte ordføreren at Skofterud skulle få en midlertidig utslippstillatelse.

GLADHEIM I AREMARK: Slik ser det ut på eiendommen i dag. I et intervju med Halden Arbeiderblad i juni 2015 uttalte Jan Tore Skofterud blant annet at han ikke trodde på noen løsning før han fikk et brev fra kommunen i posten. Den gangen lovte ordføreren at Skofterud skulle få en midlertidig utslippstillatelse. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Advokatfirmaet Bull & Co i Oslo hevder Jan Tore Skofterud har krav på en erstatning på over 700.000 kroner. På grunn av saksbehandlingsfeil i kommunen.

DEL

I et brev datert 16. desember 2015 fremmes erstatningskravet på til sammen 713.245 kroner for årene 2014/2015. Aremark kommune har journalført brevet den 11. januar 2016.

– Ingen kommentar

HA har bedt kommunen om en kommentar og svar på om de bestrider kravet. Ordfører Geir Aarbu henviser til teknisk sjef, som igjen sender HA

TAUS: Rådmann Jon Fredrik Olsen i Aremark kommune ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

TAUS: Rådmann Jon Fredrik Olsen i Aremark kommune ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Foto:

videre til rådmannen. Rådmann Jon Fredrik Olsen ønsker ikke å uttale seg om denne saken eller si noe om kommunen bestrider kravet på nåværende tidspunkt.

Denne saken dreier seg om eiendommen Gladheim, som Jan Tore Skofterud kjøpte av Aremark kommune med opprinnelig overtakelse 16. desember 2013. Overtakelsen ble forsinket til 15. januar 2014. Kjøpesum: 1.180.000 kroner.

– Grovt uaktsomt

Advokat Nils Henrik Varmann Jørgensen hos Bull & Co hevder i brevet at kommunen har opptrådt uaktsomt. Der drar han også historien bak Skofteruds kjøp av Gladheim.

– Bakgrunnen var blant annet at Skofterud skulle slippe å pendle fra Fredrikstad til Aremark i forbindelse med at DS «Turisten» og MS «Strømsfoss» skulle renoveres i 2014 og 2015. I tillegg skulle boligen leies ut til de som skulle bistå med renovasjonsarbeidene.

Mannskapene om bord i sommersesongen skulle leie/bo på eiendommen i den perioden fartøyene seilte på Haldenkanalen.

Utslippstillatelse

Jan Tore Skofterud søkte om fasadeendring og fikk søknaden innvilget i kommunen. I et brev datert 29. april 2014 kommer dette svaret, samtidig som han pålegges å søke om utslippstillatelse.

– Som følge av pålegget om utslippstillatelse var det ikke mulig for Skofterud å benytte eiendommen til sitt tiltenkte formål før kommunen rettet feilen ved en e-post av 15. juli 2015, hvor rådmannen innrømmer at eiendommen har utslippstillatelse. Kommunen som forvaltningsorgan har etter dette begått en saksbehandlingsfeil. Feilen har påført Skofterud et tap, som herved kreves erstattet, skriver advokaten i brevet.

Advokat Nils Henrik Varmann Jørgensen viser også til at det i salgsoppgaven for den da kommunalt eide Gladheim ble opplyst at «eiendommen har spredt privat avløp med slamavskiller», og at det ikke på noe punkt er opplyst at eiendommen ikke har utslippstillatelse. Kommunen har dermed opptrådt uaktsomt når det er lagt til grunn at utslippstillatelse ikke foreligger.

Her er summene

Det kreves 17.150 kroner for tapt renter på investert beløp, 480 kroner i renter for inndrevet offentlige avgifter, 2.578 kroner da grunnlaget for eiendomsskatt faller bort, 21.160 kroner for medgåtte timer til møter og brevskriving, 77.514 kroner i ekstra kostnader ved kjøring fra Fredrikstad til Aremark og 147.908 kroner for dekning av kjøretid samt 75.000 kroner for tapte leieinntekter. 341.790 kroner for 2015 og totalt 713.245 for 2014/2015.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags