Folkemøte i Aremark: - Vi må samarbeide mer for å få en levende bygd

Torsdag kveld var privatpersoner, næringsliv, lag og foreninger i Aremark invitert til Kirkeng camping for å snakke om hva de kan skape sammen for å ha en levende bygd fremover.