Ga fra seg ordførerkjedet og stakk til skogs: - Jeg skal jakte elg rundt 40 dager i høst

Geir Aarbu karakteriserte det som deilig å gi fra seg både ordførerkjede og -klubba. Nå gleder seg seg til å bli heltidsbonde. Og til å være enda mer på elgjakt.