Gå til sidens hovedinnhold

Aremark ser framover!

FRITT ORD

Det haster med å snu utviklingen i distriktskommuner som Aremark. Det var konklusjonen til Demografiutvalget ledet av Victor Norman. Om en generasjon kan det være for sent. Det er nå vi har et tidsvindu for å skape vekst og utvikling. Det er nå vi skal bygge et attraktivt samfunn for nye innbyggere.

Det er med denne forståelsen at kommunestyret, på siste møte før jul, vedtok et fremtidsrettet budsjett for 2021 i Aremark, med tilslutning fra AP, KrF og SP.

Dette er ikke et budsjett med overforbruk og ekstravaganse. Dette er et nøkternt budsjett hvor kontroll på økonomien er viktig. Kommunedirektøren skal hvert år sette av midler på disposisjonsfond. Aremark er på ingen måte en kandidat for ROBEK-registeret, selv om vi satser på utvikling og vekst.

Budsjettet følger opp viktige vedtak, som er gjort av kommunestyret, med bevilgning til «ny» barnehage og en digital satsing i skolen. Elevene i Aremark skal ikke lenger være avhengig av gamle brukte PC’er fra Halden.

Audiovisuelt utstyr til Kulturscenen og Furulund er prioritert. Det er snart fire år siden Kulturscenen sto ferdig, men den har manglet nødvendig utstyr for filmfremvisning og lyssetting. Lydanlegg ble installert tidligere i høst, og nå kan vi snart bruke denne flotte salen til det den var tenkt til med kulturaktiviteter, opplevelser og arrangementer.

Andre saker som kan nevnes er innkjøp av brann- og beredskapsbåt, midler til ungdomsaktiviteter/-klubb og til markedsføring av kommunen. Det er også satt av midler til å utrede et tilbygg til idrettshallen som skal inneholde treningssenter og aktivitetshus/ungdomsklubb.

Det viktigste målet for 2021 er likevel å legge til rette for boligutvikling. Flatebyåsen-II må bygges ut raskt, og det er bevilget midler til dette i budsjettet. Videre skal kommunen lage en plan for god bo- og levekårutvikling. Vi trenger mer kunnskap om hva slags boliger som skal bygges for å tiltrekke nye innbyggere.

Det største kuttet i årets budsjett kommer i skolen. Aremark skal ha en god skole som er tilpasset elevtallet. Det betyr at vi må drive annerledes når elevkullene blir mindre. Kommunedirktøren legger derfor opp til sammenslåtte klasser hvor dette er fornuftig. Vi tror at sammenslåtte klasser kan være positivt for skolen i Aremark både sosialt og pedagogisk når klassene blir små.

Årets budsjett er også det første i Aremark som legger til grunn FN’s bærekraftsmål. FN’s bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I Aremark skal FN’s bærekraftsmål være et rammeverk for alle beslutninger og planer som fattes i kommunen.

Vi tror på utvikling og vekst i Aremark, og vi tror at budsjettet som er vedtatt for 2021 skal gi positive resultater.

Kommentarer til denne saken