Dette burde Aremark kommune gjort senest dagen etter at ulveangrepet var et faktum. Dette må være kommunens oppgave, og det må reageres når vi opplever en slik dyretragedie i vår kommune. Det er kommunen som må ta et ansvar for å forvalte rovdyrene som befinner seg i Aremark kommune. Jeg forventer derfor at ordføreren nå umiddelbart legger til rette for at Aremark kommune enten på selvstendig grunnlag kan søke om skadefelling, eller som et minimum uttrykker klar støtte til Bondelagets søknad.

Aremark kommune må kreve at det gis tillatelse til jakt på ulv innenfor ulvesonen slik at vi aldri har mer ulv en det som er fastsatt av Stortinget. Det skal ikke være mulig for statsforvaltningen å hindre at det utføres jakt på ulv innenfor ulvesonen så lenge det er flere ulv enn det som er besluttet av Stortinget.

Stortinget må sørge for at viltnemnda i hver enkelt kommune kan beslutte jakt på ulv så lenge det er dokumentert at det dreier seg om skadeulv som har tatt seg inn på beiteområder som er sikret med rovdyravvisende gjerder og drept/lemlestet beitende dyr.

Les også

– Klart man fikk litt skrekken da man hørte om angrepet