Det er uanstendig, mener hytteeierne Liv Nørvåg Solberg og Jan Henrik Solberg.

Da ekteparet kjøpte hytta si på Aarbu hyttefelt i 2017, betalte de cirka 11.000 kroner i kommunale avgifter til Aremark kommune i året.

I 2023 blir regninga 22.400 kroner.

For seks år siden var eiendomsskatten 2.160 kroner. I 2023 har beløpet på giroblanketten økt til 4.576 kroner. Samlet sett er økningen på mer enn 100 prosent på seks år.

– Urettferdig og uanstendig

– Den voldsomme økningen kan vanskelig forsvares. Kommunen har bare sørget for rensing og tilførsel av vann til feltet. Alle andre utgifter i forbindelse med at feltet har fått eget vann- og avløpsanlegg har hytteeierne stått for selv. Og når det gjelder det nye takseringsgrunnlaget for eiendomsskatt, henger det på ingen måte på grep at verdien på hytta har økt så mye at det tilsvarer en dobling av eiendomsskatten, sier Liv Nørvåg Solberg.

Vi har bygd et vedskjul og et skjul for oppbevaring av utstyr. Det er alt. Vann- og avløp har vi altså for det meste bekostet selv. Vi må som alle andre finne oss i at prisene øker, men her er det i et omfang som både er urettferdig og uanstendig.

70.000 kroner i driftsutgifter

Når en plusser på strøm og forsikringer, kommer driftsutgiftene på cirka 70.000 kroner i året. Det har økt så mye at ekteparet nå virkelig må vurdere om de har råd til å ha denne hytta i Aremark.

Kommunen har et system som gjør at hytteeierne må betale 150 prosent av det de fastboende gjør.

– Det er åpenbart for oss at kommunen bare ønsker å melke hytteeierne for penger. Det er vanskelig å se at de ønsker ikke å legge forholdene til rette for at vi skal trives i kommunen deres, sier hun.

– Jeg vet at Aremark ønsker seg flere innbyggere og økt verdiskapning. Vi har riktignok bare hytte her, men vi handler her og bruker bygda, og sørger for økt aktivitet og liv. Det føler jeg vi får veldig lite igjen for, sier hun. Ekteparet bor i Fetsund, men har familie i Halden. Derfor er hytte i Aremark ideelt for dem.

– Stor misnøye

Mange av hytteeierne i Aremark er organisert i ulike velforeninger. Nørvåg Solberg legger ikke skjul på at de økte avgiftene og den øktge eiendomsskatten er blitt en solid snakkis på Aarbu hyttefelt.

– Misnøyen er stor. Folk er opprørte, sier hun til HA.

Flere hatter

Det er Martin Engeset som leder velforeningen på Aarbu hyttefelt. Han er også både leder og 1. kandidat til kommunevalget for Aremark Høyre. Partiet er i opposisjon til Senterpartiet, som har rent flertall i kommunestyret.

– Jeg har flere hatter i denne saken. Derfor ønsker jeg ikke å uttale meg konkret om dette nå. Men Aremark Høyre har som parti allerede tilkjennegjort at de mener økningen er for høy. Vi har fremmet forslag i kommunestyret som er blitt nedstemt, sier han til HA.

Har sendt brev

I 2021 skrev han under på et brev fem hyttevelforeninger i Aremark sendte til kommunen. Her går det klart fram at hytteeierne i kommunen er misfornøyd med situasjonen. Avslutningen i brevet lyder slik:

«Vi forventer at kommunen i sin budsjettforhandling for 2022 slutter med den urimelige diskrimineringen av hytteeierne, og sørger for at fastbeløpet for oss hytteeiere blir lagt på det samme nivå som fastboende.»

Ordføreren svarer

Ordfører Håkon Tolsby (Sp) har tidligere gitt uttrykk for at alle eiendommer har fått økt takseringsgrunnlag, og at det først og fremst er økte priser på strøm og renter som er hovedårsaken til økte kommunale avgifter for alle i 2023.

– Jeg har forståelse for at hytteeierne i kommunen vår reagerer på dette prishoppet, men jeg vil selvsagt avvise at kommunen gjør dette bare for å melke dem for penger. Økningen er lik for alle, og for avgiftenes del er det strøm og renter, samt oppretting av feil som tidligere er begått som er årsaken. Avgiftene er selvfinansierende, og feil begått tidligere er rettet opp. Det er alle kjent med. Eiendomsskatten har også økt likt for alle, sier ordføreren.

Han er kjent med at hytteeiere reagerer på at de må betale 50 prosent mer enn de fastboende på fastbeløpet, men står inne for ordningen.

–Må ta høyde for toppene

– Vi må ta høyde for toppene. Når hytteeierne er her på ferie, så øker belastningen på vann- og avløpssystemet vårt med 40 prosent. Det er helt vanlig at hyttekommuner har en slik ordning. I Hemsedal er for eksempel taksten enda høyere for hytteeierne – 100 prosent, sier Håkon Tolsby.

Han poengterer at økte avgifter og skatter gjelder mange andre steder, og håper at hytteeierne i Aremark fremdeles vil finne det attraktivt å ha hytte i kommunen.