Gå til sidens hovedinnhold

Arealplan-svar til Halden Næringsutvikling

REPLIKK

Svar til Ingeborg Marie Østby Laukvik i Halden Næringsutvikling, del 1

Innlegget i HA 6.2.2021 bygger på et brev som Halden Næringsutvikling sendte til alle i kommunestyret i forkant av forrige kommunestyremøtet. Vi i MDG er veldig glad for at Halden Næringsutvikling jobber aktivt for næringslivet i Halden, og vi tar bekymringene på alvor.

Samtidig er det flere av problemstillingene de påpeker vi ønsker å kommentere. Kommentarene kommer i to innlegg. I dette innlegget skriver jeg om forutsigbarhet og motkonjunkturpolitikk, mens det neste innlegget tar for seg medvirkning og bred politisk forankring. Jeg vil, så godt det er mulig, holde partipolitikk på siden.

Forutsigbarhet. Forutsigbarhet knyttes gjerne opp til ønsket om å følge eksisterende arealplan fram til ny er vedtatt. Kommuneplanen består av to deler: en overordnet samfunnsdel og en arealplan med juridisk bindende bestemmelser og plankart. I Halden har man valgt å dele dette arbeidet på to planprosesser. 1. november 2018 ble ny samfunnsplan vedtatt i Halden og den gir på flere områder andre føringer enn den forrige kommuneplan.

Etter at ny samfunnsplan var vedtatt, begynte arbeidet med å lage den nye kommuneplanens arealdel (arealplanen) som skal bygge på føringene i samfunnsplanen. Forrige posisjon satte ned en styringsgruppe som jobbet med ny arealplan, men de stoppet arbeidet våren 2019. Derfor var noe av det første nåværende posisjon gjorde, å sette ned en ny styringsgruppe med mandat å utarbeide utkast til ny arealplan. I det arbeidet var det tydelig at ny samfunnsplan la andre føringer som ny arealplan må følge. Dagens posisjon tok da den avgjørelsen at byggesøknader og nye reguleringsplaner som ville kunne være i konflikt med ny arealplan, utsettes til ny arealplan er vedtatt. Dette valget ble tatt for å sikre at nye byggesøknader og nye reguleringsplaner er i samsvar med de føringene den vedtatte samfunnsplanen gir.

Les også

Arealplan savnes

Covid-19 og motkonjunkturpolitikk. Halden Næringsråd løfter bekymring rundt pandemien og at lavere aktivitet i byggebransjen kan føre til at flere går konkurs i 2021.

Jeg skal være forsiktig med å uttale meg bastant når det gjelder dette. Slik jeg leser ledighetstallene i Halden, er det ikke mange ledige eller permitterte innen bygg- og anleggsbransjen i Halden. NAV’s tall for desember viser 12 helt ledige/permitterte, 8 personer delvis ledige. Det er vel heller en utfordring i denne bransjen med å få nok ansatte når grensene er stengt (mange i bransjen bor i Sverige og jobber i Norge).

Når det gjelder mangel på tomter, er det viktig å påpeke at det finnes over 700 ferdig regulerte tomter i Halden. Nylig sto det i HA at det skal begynnes å bygges på Englekor. Andre felter som Brattås, Fagerholt, Ystehede og Brattskott er ennå ikke er ferdig utbygd. Slik sett er det ikke mangel på tomter i et tidsperspektiv på 3–4 år. I tillegg er det igangsatt flere store offentlige byggeprosjekt som Helsehuset, og flere vil komme i løpet av året som storsenteret, Os-prosjektet og nytt bymuseum. Dette vil bety mye for byggenæringa, mye mer enn å sette i gang ytterligere regulering av boligfelt nå. Det vil ikke påvirke næringa på kort sikt.

Skal Halden Næringsråd komme med forslag på motkonjunkturpolitikk, bør det være basert på hvem som er ledige og permitterte i Halden, og hvilke tiltak som kan gi dem nye oppgaver gjennom pandemien. Jeg er ganske sikker på at flere ferdigregulerte boligfelt ikke er et tiltak som treffer de i Halden som er rammet av pandemien.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.