Gå til sidens hovedinnhold

Arealplan savnes

FRITT ORD

Det er ikke rart at byggenæringen og Halden Næringsutvikling har mistet tålmodigheten. Den sterkt forsinkede arealplanen gjør at mangeutbyggingsprosjekter har blitt satt på vent, og man vet heller ikke hvilke områder som til slutt blir foreslått og vedtatt utbygd..

KrF etterlyste derfor forslaget på ny arealplan i kommunestyret 10.desember. Kommunedirektøren ga tydelig uttrykk for at arbeidet til arealplangruppa tok mye ressurser og økonomi som burde vært brukt til andre formål. Ordføreren lovte å se på saken. Så langt har vi bare registrert det litt svevende svaret at forslaget kommer snart. Men hvorvidt «snart» betyr 1. mars, 1. juni eller 1. september, er uklart.

I desember 2019 vedtok kommunestyret å nedsette en ny styringsgruppe som skulle sluttføre arbeidet med ny arealplan. Kommunestyrets delegeringsreglement sier at ved opprettelsen av et slikt ad hoc-utvalg«skal disse tildeles mandat og funksjonstid, likeledes skal det spesifiseres hvor eventuelle kostnader skal belastes». Når det gjelder gruppas funksjonstid, sier kommunestyrets vedtak av 12.12.2019: «Et høringsutkast legges ut til høring primo februar og sluttbehandling av planen bør være foretatt innen sommeren.»

Nå er det altså gått ett år på overtid, uten at vi har sett noe høringsutkast. Og vi har heller ikke fått vite hvor kostnadene for dette tidkrevende arbeidet skal belastes. KrF har vært enig at noen prosjekter måtte vente litt mens arealplangruppa gjorde seg ferdig, men det er helt urimelig å trekke ut denne saken i så lang tid.

Av hensyn til alle som har planer om utbygging må vi nå få på bordet et forslag til ny arealplan. Men dette går også på kommunestyrets egen troverdighet. Hvis man i verste fall mener at gruppa trenger ennå mere tid, må saken tas opp i kommunestyret med spørsmål om å få forlenget tidsfristen. Om ikke annet bør ordføreren sørge for at vi nå får en avklaring. Noe annet vil være å undergrave av kommunestyrets eget vedtak.

Kommentarer til denne saken