Arbeidsledigheten er halvert siden mars – øker innsatsen

I mars var det 1476 haldensere som ble registrert som helt arbeidsledige. I juli er antallet 798 haldensere. NAV-lederen er glad for at antallet synker sakte, men sikkert.