Industrifylket Østfold

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerØstfold har noen naturgitte konkurransefortrinn, vi er ikke villige til å ofre dem på markedsliberalismens og næringsnøytralitetens alter. Vi er klar for å kjempe for en levedyktig treforedlingsindustri i Østfold også i fremtiden.

Østfold har en lang og stolt industritradisjon, hvor treforedlingsindustrien har vært en stor og viktig aktør. Dette har vært og er et industrieventyr som har bidratt til arbeidsplasser, lokal kompetanseutvikling, innovasjon og knoppskyting.

Treforedlingsindustrien har vært et viktig bindeledd mellom landbruket, skogeierne og industrien – og har på denne måten bidratt til å knytte bånd mellom folk, og mellom bygd og by. Vi har vært gjensidig avhengig av hverandre. Det som har vært bra for en næring – det har også vært bra for andre næringer. Denne forståelsen av at vi er gjensidig avhengig av hverandre, den ligger rotfestet i østfoldsjela.

Samspillet mellom skogeiere og industrien har vært et viktig bidrag til at treforedlingsindustrien har jobbet langsiktig. Akkurat som en skogeier forvalter skogen med tanke på neste generasjon, har treforedlingsindustrien i fylket hatt perspektiver som strekker seg lenger enn kommende årsoppgjør eller neste kvartalstall.

I en tid hvor fornybare ressurser og det grønne skiftet løftes frem, står treforedlingsindustrien etter vårt syn overfor en ny gullalder. Både ved Saugbrugs og ved Borregaard pågår det spennende forsknings og utviklingsprosjekter, hvor fiber fra trevirke kan brukes på langt flere områder enn til å lage papir.

Og for de som måtte lure på hva vi skal leve av etter at oljen tar slutt, vil vi minne om at den industrielle kompetansen som er utviklet gjennom mange år ved disse bedriftene – den gir oss gode muligheter for å lykkes også i fremtiden.

Skal industrien vår lykkes, er den avhengig av konkurransedyktige rammevilkår, likeverdige konkurranseforhold – og en regjering som bidrar med virkemiddelapparatet sitt for at industrien faktisk kan lykkes.

Vi har registrert at den sittende regjering ikke har vist vilje til å bruke redskapene i  verktøykassen – noe som gir Saugbrugs et handicap i møte med sine konkurrenter. Det er i denne sammenheng nok å nevne CO2 kompensasjon, askeproblematikken og manglende dimensjonering av veinettet – samlet gir dette Saugbrugs økte kostnader i størrelsesorden 55 millioner i året, målt i forhold til konkurrentene. Slik skal vi ikke ha det, dette må vi gjøre noe med.

Når Arbeiderpartiet har regjeringsmakt gir god dialog, et velfungerende trepartssamarbeid og et velutviklet virkemiddelapparat oss mulighet til å bistå industrien i omstillingsprosesser. Det er en praksis vi selvsagt vil fortsette med. Ingen trenger å være i tvil om at kommer vi til regjeringsmakt igjen, vil rammevilkårene for industrien være noe av det første en Arbeiderpartiregjering vil gripe fatt i.

Stein Erik Lauvås                                                     

Elise Bjørnebekk-Waagen

Svein Roald Hansen 

Siv Henriette Jacobsen  

Arve Sigmundstad

Stortingskandidater

Arbeiderpartiet i Østfold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags