For Arbeiderpartiet er kunst og kultur helt grunnleggende for å skape gode liv og et godt samfunn. Alle skal ha tilgang til kultur.

Sosial ulikhet viser seg i mange ulike deler av hverdagslivet, et av de er i folks deltakelse i kulturvirksomhet. Man ser tydelig at deltakelse i kulturtilbud varierer på bakgrunn av blant annet utdanning, yrkesstatus, kjønn og geografisk bosted. Disse forskjellene vil Arbeiderpartiet utjevne.

Vi trenger et mer inkluderende kulturliv, som sikrer at alle har mulighet til å oppleve kunst og kultur av høy kvalitet. Det er essensielt at vi kan senke tersklene for deltakelse slik at flere, særlig alle barn og unge, får mulighet til å delta i kulturaktiviteter.

Dette er ikke bare er store ord, Arbeiderpartiet kommer også med håndfaste løfter. For å gi et bedre og mer mangfoldig kulturtilbud til alle, lanserer Arbeiderpartiet sitt Kulturløftet.

Kulturløftet er en tydelig satsing. Det innebærer at hele 1% av det totale kulturtilbudet skal gå til kulturformål. Dette vil være med på å sikre at flere kan få oppleve kunst og kultur, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Det er ikke første gang Arbeiderpartiet slår et slag for kultur-Norge. Også under forrige regjeringsperiode fikk kulturen et løft, men det er ingen grunn til å være imponert over utviklingen som har funnet sted under Høyreregjeringen.

Høyreregjeringen har gjentatte ganger redusert kulturens andel av statsbudsjettet. De undergraver den viktige rollen kultur-Norge spiller i folks hverdag. Vi trenger et skifte, og en regjering som går inn for en real satsing på kulturbransjen.

Hjelp til et hardt presset kulturliv

Kulturbransjen er blant næringene i Norge som har blitt hardest rammet av koronakrisen. Plutselig ble konsertsteder stengt, festivaler avlyst og mange mistet grunnlaget for sitt levebrød. Arbeiderpartiet ser derfor at en satsing på kultur-Norge er viktigere enn noen gang tidligere.

Korona har igjen satt fokus på hvor viktig det er at kulturlivet får bedre rammebetingelser. Kunstnere skal ikke bli stående med lua i hånda, alle fortjener en lønn de kan leve av.

Arbeiderpartiets kultursatsing strekker seg lenger enn 1%-en i statsbudsjettet. Vi vil også styrke kunstnerøkonomireformen, og det frivillige kulturlivet skal sikres bedre økonomiske rammebetingelser, blant annet gjennom momskompensasjonsordninger.

Vi tar kulturbransjen seriøst. De bidrar med fantastiske tilbud som er av en stor verdi for samfunnet. Det er på tide med en regjering som satser på en sterk kulturbransje som er skreddersydd for å kunne gi et tilbud til vanlige folk.