– I dagens forkortede gjengivelse av styringsgruppa for arealplanen sin diskusjon om skolestruktur blir det skrevet om Øivind Holts uttalelser: «Men i neste øyeblikk sa han noe som fikk flere til å sperre opp øynene.»

Dette stemmer godt med min egen reaksjon og Holts uttalelser er ikke et syn Halden Arbeiderparti deler, ei heller noe samarbeidspartiene noen gang har diskutert. Foruten mitt innlegg om Os-prosjektet bør det ikke være noe tvil om at Halden Arbeiderparti jobber for å styrke sentrumsskolenes posisjon og betydning i sentrum og for å generelt bedre barn og unges oppvekstvilkår i sentrum. Rødsberg skole er i så måte en viktig brikke for å få til dette.

Skolestrukturen skal nå utredes og gi grunnlag for en skolebruksplan og kommunedirektøren skal utrede muligheten med å ha flytende skolegrenser. Rødsberg skole skal IKKE flyttes til Gimle eller ut av sentrum, men det SKAL gjøres en helhetlig vurdering av skolestrukturen i dag og i framtiden og derigjennom hvilke skolegrenser som det vil være fornuftig å ha i forhold til for eksempel elevtall og geografiske avstander.