Viser til oppslag i HA 30. juli, 2.august og 9. august hvor det vises til samtale/intervju med fungerende ordfører Linn Laupsa og brev sendt fra henne til regjeringen. Vi i Pensjonistpartiet synes det er et godt initiativ som er tatt opp fra Laupsa sin side i brev til regjeringen v/Erna Solberg. Dessverre er jeg redd det ikke vil skje noe særlig med grensepasseringene og de utfordringene det skaper for næringslivet og pendlere med de svar som til nå foreligger. Vi forstår godt at Laupsa er opprørt over svaret fra regjeringen ved statssekretær Lars Jacob Hiim. Som Laupsa påpeker er ikke det svar på det som blir tatt opp. Når det gjelder private reiser for å komme seg på hytta eller i svenske butikker anser jeg ikke det som hovedproblemet, selv om det er et irritasjonsmoment for mange. Det er grensesamarbeidet som har vært utviklet i mange år, og den enkelte arbeidspendler som dette går ut over. Her har vi i Halden kommune i en årrekke jobbet for et felles arbeidsmarked på begge sider av grensen, og da bør myndighetene legge bedre til rette for grensepasseringer enn slik som det nå er.

Det som Laupsa tar opp er jeg enig i, at man må kunne kjøre over Kornsjø, Berby og andre grenseoverganger som vi bruker, eller brukte tidligere med samme åpningstider som på Svinesund. Dette burde kunne gjennomføres ved bruk av stikkprøver og ambulerende kontroller. Har man lovlig adgang til Norge så burde det vært en grei løsning. Nå viser det seg at regjeringen ikke er enig så langt og utfordringene for pendlere, næringslivet og lokale innbyggere er like vanskelig den dag i dag. Jeg tror heller ikke dagens regjering ser dette som en utfordring og avis oppslag i HA viser at det skjer ikke noe som burde kunne lette situasjonen.

Det som vi i Pensjonistpartiet nå lurer på er om Laupsa diskuterer dette med sine partifeller i Arbeiderpartiet? Slik som det nå ser ut til vil Arbeiderpartiet kunne danne regjering etter valget. Vil det som her er tatt opp fra politisk hold i Halden medføre at grensepasseringene blir slik som varaordføreren her har framført? Det blir et viktig spørsmål. Det forventes nå at dette avklares i god tid før stortingsvalget eller er vi like langt også etter 13. september. Det er en tilbakemelding som innbyggerne i Halden burde få beskjed om.