Vi fra Viken Høyre stilte et enkelt spørsmål om fylkesrådet i Viken kunne gjøre mer for næringslivet i en vanskelig tid der mange sliter økonomisk og har permittert ansatte. For egen del ville vi selvfølgelig svart at det alltid er mulig å gjøre mer. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er dessverre av en annen oppfatning og mener tydeligvis at de gjør nok. Endog viser de til at de snart skal dele ut 250 millioner kroner. Nå kan kanskje Fylkesråd Johan Edvard Grimstad forklare hvor majoriteten av disse midlene kommer fra? I følge hans eget budsjettoppsett, kommer 1/3-del fra Viken fylkeskommune, mens 2/3-deler kommer fra direkte- og ekstraordinære midler fra storting og regjering.

Dessverre går kun 8 millioner kroner direkte til bedrifter og opplæring av de ansatte fra Viken fylkeskommunes egne midler. Takket være regjeringens grep for å sikre mer til dette, får altså Viken fylkeskommune 78 millioner til å dele ut.

Fylkesråd Johan Edvard Grimstad (Sp) og kollega Lars Pedersen Due (Ap) jobber bra og snakker mye om hva de gjør for næringslivet. Dessverre har de i år tydeligvis hatt en plan om å sende hele regningen til staten og redusere egen innsats. Dette synes vi er synd. Like overraskende var det å høre fylkesråd Grimstad snakke om at de pengene Viken fylkeskommune har innen næringsutvikling skal brukes langsiktig og derved avfeide han videre hjelp til bedrifter som sliter og deres ansatte.

På tide å brette opp skjorteermene, Grimstad, og faktisk delta i spleiselaget for å gi enda flere bedrifter muligheten til å sende ansatte som er permittert, på kurs.