Ansatt i hjemmesykepleien smittet av koronavirus

Den ansatte har antagelig vært i kontakt med eldre pasienter mens vedkommende var smittet.