God jul og et fredelig nytt år!

JULEHILSEN: Anne-Kari Holm ønsker haldenserne en god jul og et godt nytt år.

JULEHILSEN: Anne-Kari Holm ønsker haldenserne en god jul og et godt nytt år. Foto:

Av

Ordfører Anne-Kari Holm i Halden kommer med en jule- og nyttårshilsen til byens befolkning.

DEL

MeningerDet har vært en hektisk tid for en nyvalgt ordfører. Det er ikke mer enn fire dager siden budsjettet ble godkjent! Men nå er julen her. Tiden er inne for å ta en pust i bakken og reflektere over det som har skjedd denne høsten.

Den 9. september hadde vi et valg som førte til skifte av det politiske flertallet i Halden. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, SV og Venstre dannet et nytt flertall i kommunen med støtte fra Rødt. En samarbeidsavtale ble utarbeidet mellom partiene.

Det første som de nye flertallspartiene gjorde, var å sammenligne sine programmer. Var det mulig for Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, SV og Venstre å inngå et samarbeid?

Vi var forbausende enige om mye. Alle partiene ønsket en ny kurs. Vi ønsket at det skulle brukes mer penger på helse og skole, på de syke og gamle og på barna. Vi ønsket å sette fattigdomsbekjempelse på dagsorden og øke sosialhjelpsatsene. Klima og miljø skulle i langt større grad få prege Haldens politikk. Haldens distrikter skulle høres. Prestebakke skole skulle få egen rektor. Bedre nettdekning i kommunens ytterkanter var et klart mål. Den historiske byen og byens gamle bygninger skulle ivaretas. Os skole skulle ikke rives men rehabiliteres til et moderne skolebygg tilrettelagt for universell utforming - og mye, mye mer.

Vår samarbeidsavtale ble offentliggjort i midten av oktober. Torsdag den 31. oktober valgte det nye flertallet ny ordfører og varaordfører.

Siden har det gått slag i slag.

Kommunestyret har vedtatt nytt delegeringsreglement og nye hovedutvalg. Nytt Råd for inkludering og likestilling er etablert. Og vi har fordelt posisjoner. Den 19. desember ble det første budsjettet til det nye flertallet vedtatt i kommunestyret.

Halden kommune kom i 2019 ut av ROBEK. Og kommunen skal ikke lenger betale ned gjeld for gamle underskudd. Like fullt ønsker de nye samarbeidspartiene fortsatt å ha stram styring med økonomien. Det skal fortsatt være et mål å sette av et beløp på 40 millioner kroner i året som sikkerhet og egenandel for nye investeringer.

Totalt omdisponerte vi rundt 29 millioner kroner i Kommunedirektørens budsjettforslag for 2020. Disse midlene vil i første rekke gå til til helse og skole og redusere kutt i tiltak som ville rammet de svakeste blant oss. Bergknatten barnehage skal ikke sentraliseres og nedlegges. Berg vil fortsatt ha sitt barnehagetilbud intakt. 10 millioner kroner er bevilget til utbygging av Tistedalshallen.

Halden har i dag en arbeidsledighetsandel på 3,8% og det er flere som står utenfor arbeidslivet i Halden enn ellers i Østfold. Et godt samarbeid med næringslivet er helt vesentlig. Det må legges til rette for nyskaping og vekst slik at flere vil flytte til Halden og etablere seg her. Flere arbeidsplasser vil gi økte skatteinntekter og på sikt bedre velferd. ”Haldens Næringsutvikling”, et samarbeid mellom Halden kommune og næringslivet i Halden, har nylig ansatt daglig leder. Vi skal heie henne frem! Og ordførerens frokostmøter med næringslivet starter opp igjen på nyåret.

Nå legger vi 2019 bak oss. Mye positivt har skjedd. Vi har kunnet åpne Bergheim bo og aktivitetssenter for demente med 96 plasser. Helsehuset er vedtatt ombygget med flere plasser. Rehabilitering av barneskolen og en ny idrettsarena skal stå klar på Os høsten 2022, samtidig som Halden videregående skole flytter sine elever fra Risum til Porsnes.

Økonomien er under kontroll, og også dette året vil vi med sannsynlighet gå ut med et overskudd.

Det har vært et utrolig spennende år for oss politikere. Innbyggerne er selvfølgelig også spente på hvordan politikken vil utvikle seg de neste årene.

Ved budsjettbehandlingen kom det klart fram at de ulike budsjettforslagene hadde mange likhetspunkter, bl a økning av sosialhjelpsatsene og reversering av kutt som ville gått utover de svakeste. Vi har åpenbart mange felles mål. Jeg ser frem til et konstruktivt samarbeid med alle i kommunestyret i året som kommer.

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke Kommunedirektøren og kommunens ansatte. Uten deres betydelige innsats ville det neppe vært mulig å komme seg ut av ROBEK før tiden.

Jeg ønsker alle Haldens innbyggere en riktig God Jul og et fredelig Godt Nytt År.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags